Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaAnna Sobecka

Muzealnictwo

Muzealnictwo (wykład)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią muzealnictwa, genezą, organizacją, funkcją i znaczeniem kolekcji, od czasów najdawniejszych do współczesności. Omówione zostaną zarówno najdawniejsze przykłady zbiorów, takie jak antyczne i średniowieczne skarbce, jak i nowożytne gabinety naturaliów, osobliwości i sztuki oraz pierwsze muzea publiczne. Szczególny nacisk kładziony będzie także na sposoby organizacji kolekcji i ich dostępność oraz sposoby ekspozycji. Szczegółowo omawiać będziemy np.: kolekcje włoskie od czasów Paolo Giovio, wielkie kolekcje monarsze, papieskie i książęce oraz zbiory mieszczan i uczonych. Śledzić będziemy także kierunki rozwoju współczesnego muzealnictwa.

Na wykładach analizowane będą zarówno przykłady dawnej literatury mówiącej o organizacji kolekcji (np. Valentini), jak i współczesne opracowania dotyczące tej problematyki (m.in. Pomian, Popczyk). Praktyczne aspekty organizacji ekspozycji muzealnej, takie jak kwestie scenariusza wystawy, przestrzeni ekspozycyjnej, sprzętów wystawienniczych czy projektów edukacyjnych, zostaną omówione w trakcie wizyty w muzeum.

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2014

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.09.2020