Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaAnna Sobecka

Historia sztuki nowożytnej - ćwiczenia

Historia sztuki nowożytnej (ćwiczenia)

Prowadzący: dr Anna Sobecka

Na ćwiczeniach z historii sztuki nowożytnej poruszane są wybrane problemy z zakresu sztuki Europy Północnej. Malarstwo i grafika poszczególnych ośrodków analizowane są pod kątem poruszanych tematów i funkcji, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i kwestii recepcji czy ówczesnych poglądów teoretycznych. Przykłady dzieł plastycznych powstające na terenie Transalpinum analizowane są w łączności ze sztuką Italii, która była często ważnym punktem odniesienia dla artystów północnych. Na zajęciach analizowane będą teksty pisane z różnych perspektyw metodologicznych, by uzmysłowić studentom wielość możliwych interpretacji dzieł sztuki nowożytnej.

Ostatnio modyfikowane: 21.11.2014

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.09.2020