Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Katarzyna Płonka-Bałus

Fakultet tematyczny 2013-2014 (semestr letni)

Fakultet tematyczny:

„Młodsza Europa”. Europa środkowa jako region artystyczny w XIV i XV w. 

Prowadzący: dr Katarzyna Płonka-Bałus

Celem zajęć fakultatywnych, mających charakter wykładu z elementami konwersatorium, jest analiza przydatności kryterium historyczno-artystyczno-geograficznego do opisu dziejów artystycznych, na przykładzie malarstwa i rzeźby gotyckiej w Europie Środkowej.

Równoległa prezentacja kultury artystycznej Czech, Śląska, Polski, Węgier i krajów języka niemieckiego na wschód od Renu, od końca XIII początku XVI w., rysuje panoramę artystyczną całej ówczesnej Europy, pozwalając na refleksję nt. ewentualnych odrębności regionalnych i ich uwarunkowań, a - w konfrontacji  z wynikami najnowszych badań - podejmuje próbę weryfikacji poglądów wyrażonych niegdyś w książce Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Malarstwo gotyckie Europy środkowo-wschodniej. Zagadnienie odrębności regionu, Warszawa-Poznań 1982.

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2014