Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Kriegseisen

Ochrona dóbr kultury - konserwatorstwo (studia dzienne i zaoczne)

Ochrona dóbr kultury (konserwatorstwo – studia dzienne i zaoczne)

 

Zajęcia mają charakter konwersatorium, podczas których na przykładzie zabytków gdańskich poruszane są problemy konserwatorskie pojedynczych dzieł sztuki, ale również zespołów zabytkowych. Celem zajęć jest wskazanie podstaw prawnych działalności konserwatorskiej, ale przede wszystkim praktyki konserwatorskiej, jej zbawiennych, ale również kontrowersyjnych skutków. Zajęcia mają też na celu uwrażliwienie słuchaczy na interdyscyplinarność prac koniecznych do przywrócenia zabytkowi jego dawnej formy i funkcji.

Podstawą zaliczenia jest samodzielne opracowanie historii i prac konserwatorskich przy wybranych z listy gdańskich zabytkach, z określeniem zakresu zniszczeń i przyczyn ich powstania, analizy funkcji społecznej i użytkowej zabytku oraz dokonaniem oceny ich wartości historycznych i artystycznych.

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013