Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Kriegseisen

Historia sztuki polskiej nowożytnej - wykład (studia zaoczne)

Historia sztuki polskiej nowożytnej - wykład (studia zaoczne)

Wykłady są subiektywnym wyborem najważniejszych problemów związanych z nowożytną sztuką polską, przede wszystkim rzeźbą i malarstwem polskim od XVI do końca XVIII wieku oraz mechanizmami jej powstawania i zależnościami od sztuki europejskiej. Ze względu na specyfikę wykładów są to tylko wybrane kwestie, nie uwzględniające wielu tematów, które obowiązują na egzaminie.

Wybór omawianych zagadnień: periodyzacja nowożytnej sztuki polskiej i „przerzuty stylowe”, renesansowa rzeźba polska i litewska, malarstwo portretowe, batalistyczne i historyczne, niderlandyzm w architekturze renesansowej i manierystycznej, sztuka w czasach panowania dynastii Wazów, architektura okazjonalna i muzyka.

Podstawą ustnego egzaminu są tematy i problematyka wykładów oraz szczegółowa literatura, będąca bazą do samodzielnego kształcenia.

 

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013