Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Kriegseisen

Historia sztuki nowożytnej powszchnej i polskiej (ćwiczenia)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (ćwiczenia - studia dzienne)

Ćwiczenia prowadzone są w zmieniającej się każdego roku formie. Zajęcia mają za zadanie pokazanie dziejów polskiej sztuki nowożytnej w rozwoju historycznym, z podkreśleniem wpływu przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych, ale również tak „przyziemnych” kwestii jak rozwój technik i technologii w rzemiośle artystycznym. Podczas ćwiczeń omawiana jest historia wybranych zabytków oraz sylwetki mecenasów sztuki i twórców mających wpływ na kształtowanie się gustu artystycznego.

Do zaliczenia na ocenę niezbędne jest aktywne uczestnictwo w poszczególnych zajęciach, dopuszczające jednak dwie nieobecności. Podstawą zaliczenia jest omówienie i analiza wybranych lektur z przedstawionej listy.

 

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013