Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Katarzyna Płonka-Bałus

Pojmowanie sztuki w  średniowieczu: theoria i  praxis.

Fakultet tematyczny:

Prowadzący:  dr Katarzyna Płonka-Bałus

Pojmowanie sztuki w średniowieczu: theoriapraxis

Zajęcia fakultatywne o charakterze konwersatorium, polegać będą na wspólnej lekturze i analizie wskazanych tekstów z zakresu teorii piękna, wybranych  zagadnień teologicznych oraz dotyczących praktyki artystycznej, interpretowanych wobec dzieł sztuki, jako czynniki kształtujące świat odbiorców, a zarazem modelujące język artystyczny zachodnioeuropejskiej  sztuki średniowiecznej od ok. r. 800 do ok. 1520. 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z wyborem piśmiennictwa, konfrontowanego z konkretnymi dziełami, nabywając umiejętność interpretacji i twórczego  wykorzystania źródeł pisanych w praktyce badawczej, a także poszerzają znajomość średniowiecznej architektury, rzeźby i malarstwa oraz wiedzę o ich głównych kierunkach badań. 

Ostatnio modyfikowane: 26.03.2013