Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium prof. Tomasza Torbusa

Seminarium prof. Tomasza Torbusa

2012:

Anna Palmowska, Relacja między słowem i obrazem na przykładzie wybranych grafik Gdańskich Jeremiasza Falcka

Weronika Grochowska, Dyptyk Winterfeldów z około 1430 roku z kaplicy św. Jakuba w kościele Panny Marii w Gdańsku. Wokół problematyki formy, ikonografii i przesłania ideowego dzieła

Gabriela Zbirohowska-Kościa, Freski gotyckie w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Pręgowie

2013:

Agata Ciesielska, Malowidła ścienne z pierwszej połowy XV w. w kaplicy św. Jakuba w kościele Panny Marii w Gdańsku. Monografia zabytku

Sandra Wodzyńska-Goc, Makijaż jako zwierciadło stosunków społecznych w kulturze rokoka XVIII-wiecznej Francji

Wiktoria Gruchała, Zapomniany scenograf – o twórczości Janusza Adama Krassowskiego w Teatrze „Wybrzeże”, na wybranych przykładach scenografii z lat 1957-1966

Dorota Kozak, Gotyckie freski w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku

Mira Morawska, Hans Brandt

Joanna Zygar, Średniowieczna kultura materialna w Gdańsku w zwierciadle ówczesnej sztuki: tkaniny i futra

Paweł Powirski, Jan Lossau jako kwadraturzysta. Barokowe polichromie w kościołach w Chwalęcinie i Osetniku

2014:

Weronika Kwiatkowska, Ulica Chlebnicka i dzieje jej rekonstrukcji

2015:

Teresa Lewalska, Panoramiczne ujęcia Elbląga w grafice od XVI do XVIII wieku

Łukasz Waszkielis, Rekonstrukcja bliźniaczego retabulum z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku

2016:

Dominika Kałabun,  Zespół pałacowy w Galinach. Historia i architektura

Weronika Chełmowska,  Sądy Ostateczne w malarstwie ściennym w państwie zakonnym w Prusach

2017:

Aleksandra Krupa,  Architektura i dzieje Zespołu Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku

2018:

Patrycja Wójcik, Gotyckie kościoły wiejskie na Żuławach

Ostatnio modyfikowane: 04.09.2018