Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. UG

seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. UG

Seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. UG

2004:

Andrzej Trzeciak, Portret trumienny na obszarze dawnych Prus Królewskich

Katarzyna Trojanowska, Ilustracje gdańskich prac anatomicznych, botanicznych, astronomicznych w pierwszej połowie XVIII wieku

Anna Baranowska, Znaczenie gestu w siedemnastowiecznym portrecie holenderskim

Monika Cajc, Działalność edukacyjna Muzeum Zamkowego w Malborku w świetle koncepcji „learning museum”

Angelika Pakizer, Architektura budynków koszarowych Marynarki Wojennej projektu Mariana Lalewicza na Oksywiu

Anna Miakszyło, Twórczość Iwana Konstantinowicza Ajwazowskiego i jej związki z zachodnioeuropejskim malarstwem marynistycznym

Lucyna Stanek, Wzornictwo polskie 1956-1970 oraz jego związki z wzornictwem krajów skandynawskich

2005:

Magdalena Mielnik, Księga gdańskich ubiorów Antona Möllera

Katarzyna Jankiewicz, Stopa, pantofelek, pejcz... Erotyka w twórczości plastycznej Brunona Schulza

Agnieszka Dziedzic, Ogród japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 1913-1999

Katarzyna Zielonka, Mistrz syna marnotrawnego. Monografia malarza działającego w latach 1530 – 1560 w Antwerpii

Maria Szymańska, Artyści polscy i niemieccy lat 1869 – 1939 wobec swoich mitologii pradziejowych

2006:

Katarzyna Arendarska, Świeckie witraże Gdańska i Sopotu na przełomie XIX i XX wieku

Anna Szafrańska, Sztuka zaangażowana, czyli artysta wobec świata komercji

Anna Łysak-Wrońska, Meble gdańskie wczoraj i dziś. Ideowe i socjologiczne zjawiska trwania form barokowych w XIX, XX i XXI wieku

Anna Śliwa, Graficzna narracja. Ilustracje do paryskiego wydania Metamorfoz Owidiusza (1637) z trzech przechowywanych w zbiorach polskich egzemplarzy

Magdalena Kosińska, Gotyckie malowidła ścienne w kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy

Anna Szuchniewicz, Malarstwo Samuela Teglera w konfrontacji polskiej i zachodniej kultury artystycznej

Dominik Zieliński, Bawarski Wersal - rezydencja Ludwika II Herrenschiemsee i jej pierwowzory

2007:

Dorota Borzyszkowska: Akademia Medyczna w Gdańsku i jej ikonosfera. Na skrzyżowaniu różnych tradycji

Grzegorz Sobczyk: Joachim Heinrich Meissner – monografia artysty

Joanna Weltrowska: „Die Danziger Ausrufer” M. Deischa w świetle zagadnień genezy rozwoju, typologii i funkcji gatunku „cris“

Marta Wróblewska: “Judeo! Chciałbym cię widzieć szczęśliwą” – kwestia tożsamości żydowskiej w pracach Zygmunta Menkesa

Anna Zalewska: Wokół twórczości Marka Żuławskiego

Monika Zielińska: XVIII-wieczne mundury ze statku General Carleton of Withby w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ze studiów nad problematyką kostiumologii, ikonografii i ekspozycji muzealnej

Anna Zielińska, Zawstydzona, zalotna, zmysłowa… Studium o erotyce w malarstwie polskim z poł. XIX w. i pocz. XX wieku

2008:

Agnieszka Towliszew-Anioł, Architektura franciszkańskiego kościoła i klasztoru pod wezwaniem Św. Trójcy w Gdańsku. Monografia zabytku

(od 2008 seminarium nie kontynuowane)

2016:

Agata Perzyńska, Ryszarda Stryjca dialogi z artystyczną tradycją i współczesnością

Anna Sobieska, Warsztat artystyczny "Drapikowski Studio". Wybrane zagadnienia

2017:

Aleksandra Stanek, Kolekcja dzieł sztuki Izabeli Katolickiej jako przejaw przemian historycznych, kulturowych i artystycznych w zjednoczonych królestwach Kastylii i Aragonii w II połowie XV wieku

Anna Czarniecka,  Wizerunek miasta w polskiej sztuce wideo w ujęciu Anny i Adama Witkowskich

2018:

Weronika Gajewska, Retabulum św. Reinholda z ok. 1515 r. z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Ikonografia - jej źródła literackie i obrazowe

2019:

Teresa Beczyczko,  Tkanina w średniowiecznej i wczesnonowożytnej ikonografii maryjnej

Iwona Szymichowska,  Mit o jednorożcu i konteksty jego występowania w sztuce średniowiecznej i wczesnonowożytnej

2020:

Anna Łączyńska, Kościół i klasztor podominikański w Elblągu - przeszłość i teraźniejszość, świątynia i galeria sztuki

Edyta Katarzyna Garstkowiak, Kolekcje odlewów gipsowych dzieł antycznych na terenach historycznej i dzisiejszej Polski od XVIII wieku do współczesności

Marta Katarzyna Kardaś, Wystawy i kolekcje dizajnu w Polsce po 1945 roku

Ostatnio modyfikowane: 01.09.2021