Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego

seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego

Seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego

2004:

Andrzej Trzeciak, Portret trumienny na obszarze dawnych Prus Królewskich

Katarzyna Trojanowska, Ilustracje gdańskich prac anatomicznych, botanicznych, astronomicznych w pierwszej połowie XVIII wieku

Anna Baranowska, Znaczenie gestu w siedemnastowiecznym portrecie holenderskim

Monika Cajc, Działalność edukacyjna Muzeum Zamkowego w Malborku w świetle koncepcji „learning museum”

Angelika Pakizer, Architektura budynków koszarowych Marynarki Wojennej projektu Mariana Lalewicza na Oksywiu

Anna Miakszyło, Twórczość Iwana Konstantinowicza Ajwazowskiego i jej związki z zachodnioeuropejskim malarstwem marynistycznym

Lucyna Stanek, Wzornictwo polskie 1956-1970 oraz jego związki z wzornictwem krajów skandynawskich

2005:

Magdalena Mielnik, Księga gdańskich ubiorów Antona Möllera

Katarzyna Jankiewicz, Stopa, pantofelek, pejcz... Erotyka w twórczości plastycznej Brunona Schulza

Agnieszka Dziedzic, Ogród japoński w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w latach 1913-1999

Katarzyna Zielonka, Mistrz syna marnotrawnego. Monografia malarza działającego w latach 1530 – 1560 w Antwerpii

Maria Szymańska, Artyści polscy i niemieccy lat 1869 – 1939 wobec swoich mitologii pradziejowych

2006:

Katarzyna Arendarska, Świeckie witraże Gdańska i Sopotu na przełomie XIX i XX wieku

Anna Szafrańska, Sztuka zaangażowana, czyli artysta wobec świata komercji

Anna Łysak-Wrońska, Meble gdańskie wczoraj i dziś. Ideowe i socjologiczne zjawiska trwania form barokowych w XIX, XX i XXI wieku

Anna Śliwa, Graficzna narracja. Ilustracje do paryskiego wydania Metamorfoz Owidiusza (1637) z trzech przechowywanych w zbiorach polskich egzemplarzy

Magdalena Kosińska, Gotyckie malowidła ścienne w kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy

Anna Szuchniewicz, Malarstwo Samuela Teglera w konfrontacji polskiej i zachodniej kultury artystycznej

Dominik Zieliński, Bawarski Wersal - rezydencja Ludwika II Herrenschiemsee i jej pierwowzory

2007:

Dorota Borzyszkowska: Akademia Medyczna w Gdańsku i jej ikonosfera. Na skrzyżowaniu różnych tradycji

Grzegorz Sobczyk: Joachim Heinrich Meissner – monografia artysty

Joanna Weltrowska: „Die Danziger Ausrufer” M. Deischa w świetle zagadnień genezy rozwoju, typologii i funkcji gatunku „cris“

Marta Wróblewska: “Judeo! Chciałbym cię widzieć szczęśliwą” – kwestia tożsamości żydowskiej w pracach Zygmunta Menkesa

Anna Zalewska: Wokół twórczości Marka Żuławskiego

Monika Zielińska: XVIII-wieczne mundury ze statku General Carleton of Withby w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ze studiów nad problematyką kostiumologii, ikonografii i ekspozycji muzealnej

Anna Zielińska, Zawstydzona, zalotna, zmysłowa… Studium o erotyce w malarstwie polskim z poł. XIX w. i pocz. XX wieku

2008:

Agnieszka Towliszew-Anioł, Architektura franciszkańskiego kościoła i klasztoru pod wezwaniem Św. Trójcy w Gdańsku. Monografia zabytku

(od 2008 seminarium nie kontynuowane)

2016:

Agata Perzyńska, Ryszarda Stryjca dialogi z artystyczną tradycją i współczesnością

Anna Sobieska, Warsztat artystyczny "Drapikowski Studio". Wybrane zagadnienia

2017:

Aleksandra Stanek, Kolekcja dzieł sztuki Izabeli Katolickiej jako przejaw przemian historycznych, kulturowych i artystycznych w zjednoczonych królestwach Kastylii i Aragonii w II połowie XV wieku

Anna Czarniecka,  Wizerunek miasta w polskiej sztuce wideo w ujęciu Anny i Adama Witkowskich

2018:

Weronika Gajewska, Retabulum św. Reinholda z ok. 1515 r. z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Ikonografia - jej źródła literackie i obrazowe

Teresa Beczyczko,  Tkanina w średniowiecznej i wczesnonowożytnej ikonografii maryjnej

Iwona Szymichowska,  Mit o jednorożcu i konteksty jego występowania w sztuce średniowiecznej i wczesnonowożytnej

 

Ostatnio modyfikowane: 19.07.2019