Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium prof. Jacka Tylickiego

seminarium dr hab. Jacka Tylickiego

Seminarium dr hab. Jacka Tylickiego

2008:

Wołowicz Agnieszka, Dekoracja malarska stropu i ścian kościoła NSP Jezusa w Stegnie

2009:

Anna Pawlak, Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach - architektura, wystrój i wyposażenie 

2010: 

Agnieszka Kaszuba, Gdańskie nowożytne kowalstwo artystyczne i eksport jego dzieł na terenie dawnej Rzeczypospolitej na wybranych przykładach

Aleksandra Kasprzycka, Johann Rode II - przedstawiciel gdańskiej rodziny złotników epoki baroku

2011:

Maja Baran, Rysunki szkół północnowłoskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Problem atrybucji na wybranych przykładach 

Olga Broniewska, Obraz Trójcy Świętej bractwa św. Jerzego z kościoła mariackiego w Gdańsku

2012:

Dilan Abdulla, Figuralne szkice malarskie Andreasa Stecha (1635-1697)

2013:

Paula Stróżyk, Haftowane parametry liturgiczne w skarbcu klasztornym ss. Benedyktynek w Żarnowcu. Studium dekoracji praktykowanej w pracowni zakonnej

Alicja Scheffs, Wilhelm Richter i jego dzieła w katedrze Gnieźnieńskiej

Olga Droździecka, Dawny ołtarz główny p.w. Trójcy św. (1604-1606) z katedry pocysterskiej w Oliwie

Rafał Rzeczkowski, Ołtarz boczny p.w. św. Antoniego Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Próba atrybucji

Ostatnio modyfikowane: 05.10.2013