Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium prof. dr hab. Mieczysława Rodziewicza

seminarium prof. dr hab. Mieczysława Rodziewicza

Seminarium prof. dr hab. Mieczysława Rodziewicza

2003:

Natalia Boye, Polski plakat teatralny

Barbara Czarnek, Jasiński i Wyczółkowski. Relacje artystyczno – kolekcjonerskie

Dominika Danilewicz, Elementy formy i treści rzeźby w procesie formowania się grupy Robotnik i kołchoźnica

Katarzyna Goc, Obraz wsi huculskiej w malarstwie polskim na przełomie XIX i XX wieku

Mariola Malinowska, Rola galerii alternatywnych w przemianach sztuki współczesnej

Karolina Ignatowicz, Meczety Tatarów polsko-litewskich na przykładzie meczetów w Kruszynianach i w Bohonikach

Agnieszka Komorowska, Początki plakatu europejskiego

Piotr Rychel, Neogotyckie kościoły Sopotu

2004:

Magdalena Grzywacz – Mroczka, Europejskie inspiracje Bolesława Cybisa od awangardy do Nowej Rzeczywistości

Beata Berent, Kostium antyczny a dydaktyka i propaganda w wystroju architektonicznym fasady południowej Dworu Artusa i Traktu Królewskiego

Małgorzata Kędzierska, Sceny i portrety symboliczne w malarstwie Edwarda Okunia

Monika Grzonkowska, Studium porównawcze „Śpiącego Hermafrodyty” i „Śpiącej nimfy” Antonia Canovy

Hanna Wrzesińska, Symboliczne znaczenie „Wiosny” Wlastimila Hofmana z 1918 roku

Anna Turczyn, Rekonstrukcja ikonografii plafonu freskowego „Niebo polskie” Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego w auli Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku

(od 2005 seminarium nie kontynuowane)

Ostatnio modyfikowane: 13.10.2012