Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium prof. Piotra Kawieckiego

seminarium dr hab. Piotra Kawieckiego

Seminarium dr hab. Piotra Kawieckiego

2004:

Kamila Wielebska, Ciało – materiał – przestrzeń. Sztuka Patrizi Piccinini, Kim Sooja i Mariny Abramović w poszukiwaniu wymiarów egzystencji

Monika Smolińska, Celowość przypadku w twórczości surrealistów

Marcin Pierunek, Fotografia prasowa. Zarys podłoża estetycznego na przykładzie polskiej fotografii prasowej po roku 1989

2005:

Karolina Bogusławska, Sen a sztuka XX wieku na wybranych przykładach

Joanna Kryczka, Sztuka a rzeczywistość w kontekście problematyki ciała i płci w działaniach artystycznych XX i XXI wieku

Dominika Szafrańska, Turysta i włóczęga. O malarskich podróżach Piotra Potworowskiego i literackich Jamesa Joyce’a

Anita Nowacka, Formy występowania i sposoby funkcjonowania wizerunku częstochowskiego w wybranych przykładach niekościelnego malarstwa i grafiki XIX i XX w.

Magdalena Podgórzak, Sztuka w służbie ewangelizacji. Nowa estetyka jako przykład sztuki sakralnej po Soborze Watykańskim II

2006:

Alicja Harackiewicz, Założenie pałacowo – parkowe w Komierowie siedziba rodowa Komierowskich

2007:

Kamila Jezierewska: Ikonografia św. Małgorzaty z Antiochii. Tradycja chrześcijańska i przedchrześcijańska, nawiązania

Dorota Sentkowska, Muzyka w malarstwie Młodej Polski

Zuzanna Malicka, Mezalians czy symbioza? Związki sztuki i reklamy na tle relacji miedzy kulturą wysoką i kulturą popularną

Magdalena Molikiewicz, Ikonografia człowieka niepełnosprawnego w sztuce europejskiej

Dorota Witkowska, „Fryzjerska Beatrycze” uśmiecha się do pozorów. Postacie kobiece w malarstwie Zygmunta Menkesa

2008:

Patrycja Czepli, Renesansowy portal w miejscowości Łapino.

Monika Fibek, Empora w kaplicy św. Anny przy Kościele św. Trójcy w Gdańsku

Karolina Konieczna, Obraz w kadrze filmowym na przykładzie amerykańskiego kina przełomu XX i XXI wieku

Roma Piotrowska, Stosunek do przestrzeni miejsca i sytuacji społeczno-politycznej w realizacjach artystów oraz kuratorów związanych z gdańską Wyspą

Katarzyna Piotrowska, Cerkiew NMP w Supraślu jako część pobazyliańskiego zespołu klasztornego – idea, historia, architektura

2009:

Honorata Szymańska, Retabulum Św. Mikołaja z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Monografia zabytku

Maksymilian Bochenek, Anatomia ciała. Między sztuką a władzą

Katarzyna Humeniuk, Estetyka Wejherowa

Magdalena Glaza, Zdzisław Kałędkiewicz. Monografia

2010: 

Irena Gavrash, Plakaty filmowe Waleriana Borowczyka

2011:

Wiktoria Bieżuńska, Formy przestrzenne w Elblągu wobec kategorii „otwarcia” dzieła sztuki

Olimpia Dębska, Obrazy w przestrzeni miejskiej. Sztuka street artu w Gdańsku i murale Iwony Zając

Marta Jabłońska, Artysta jako współczesny antropolog – antologia twórczości Piotra Wyrzykowskiego

Natalia Kinda, Julita Wójcik. Monografia artystki

Małgorzata Kochanowska, Wystrój wnętrz paryskiej kamienicy mieszczańskiej w latach 70 XX wieku na podstawie powieści Georgesa Pereca „Życie instrukcja obsługi”

Agata Niewińska, Will Cotton. Monografia twórczości artysty z lat 1999-2010 

Iga Smoleńska, Wątki mitologii japońskiej i folkloru japońskiego w ikonografii tatuażu japońskiego 

Helena Szczepańska, Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss jako artyści sztuki nowych mediów

Ostatnio modyfikowane: 13.10.2012