Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej

seminarium prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej

Seminarium prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej

2003:

Alicja Andrzejewska, Malarstwo Augusta Ranischa na tle niderlandzkiego nurtu sztuki gdańskiej

Agnieszka Leszczyńska, Architektura Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie projektu Arata Isozaki

Aleksandra Jaśkiewicz, Malarstwo Adolfa Boya

Katarzyna Jokiel, Kolekcja Friedricha Basnera z Sopotu. Ze studiów nad gdańskim kolekcjonerstwem przełomu XIX i XX wieku

Ewa Borzęcka – Iwanow, Zarządzanie Muzeami w Polsce i ich funkcjonowanie na przykładzie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Lech Łopuski, Płaszczanica z cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie w świetle tradycji i historii

(od 2004 seminarium nie kontynuowane)

Ostatnio modyfikowane: 13.10.2012