Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Tylicki

Wykład monograficzny - semestr zimowy 2012/2013

Artystyczne wpływy niderlandzkie w basenie Morza Bałtyckiego

prowadzący: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UG

Dzieje Niderlandów od późniejszego średniowiecza do XVIII w. i rola obu ich części w Europie. Przegląd uwarunkowań społeczno-religijnych i gospodarczych oraz przyczyn i wektorów emigracji. Ustrój i zależności polityczne krajów w obszarze Balticum na tle przemian dziejowych. Dania - kraje Rzeszy – Rzeczpospolita i Prusy Książęce – Inflanty – Szwecja. Eksport dzieł i artystów, mecenat i fundacje. Architekci, rzeźbiarze, malarze. Rola wzorników. Przegląd dzieł i nazwisk.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012