Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Mirosław Kruk

Malarstwo ikonowe w dawnej Rzeczypospolitej w XV – XVI w. (fakultet)

Malarstwo ikonowe w dawnej Rzeczypospolitej w w. XV – XVI (fakultet)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Piotr Kruk

Cz. I: Dzieje gromadzenia ikon z terenów dawnej Rzeczypospolitej w kolekcjach muzealnych; Ekspozycje sztuki cerkiewnej czasowe i stałe; Historia badań malarstwa ikonowego dawnej Rzeczypospolitej; Problem genezy: „Bałkany czy Ruś” niczym „Orient czy Rzym”, czyli ponad stuletnia dyskusja nad okolicznościami powstania najstarszych, zachowanych ikon; Średniowiecze uwikłane we współczesność, czyli o problemach interpretacji i nazewnictwa, jako zwierciadle zmiennych dyspozycji polityczno-kulturowych.

Cz. II: Stan wiedzy: o tym, co wynika ze źródeł pisanych oraz o tym, co przynosi analiza materii; Domniemane ośrodki, warsztaty i twórcy; Rekonstrukcja i ewolucja ikonostasu; Typy ikonograficzne i ich warianty; Przemiany stylowe; Napisy na ikonach – „źródło” tzw. „małe”, czy podstawowe?; Podsumowanie: Najstarsze ikony w Rzeczypospolitej wobec dziedzictwa głównych ośrodków malarstwa ikonowego świata ortodoksyjnego; Perspektywy badawcze: planowane publikacje oraz postulowane kwerendy i analizy. 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013