Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium prof. Grzybkowskiej

Prace powstałe na seminarium prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej

Seminarium prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej

2001:

Monika Smolińska, Od naturalizmu ku „czystej formie”. Wczesna twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza do 1914 roku

Natalia Boyke, Fajanse holenderskie z Delft i ich wpływ na fajanse gdańskie

Barbara Czarnek, Motyw dziecka w malarstwie Młodej Polski

Dominika Danilewicz, Puchary gdańskie. Ich forma i funkcja w życiu społeczno-politycznym miasta od XV do XVIII wieku

Katarzyna Goc, Polska fabryka fajansów w Pacykowie

Karolina Ignatowicz, Witraże secesyjne Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera w kontekście witraży europejskich tego czasu

Agnieszka Komorowska, Stanisława Wyspiańskiego – rysunki do Iliady

Mariola Malinowska, Między niebem a ziemią – obraz morza w interpretacji impresjonistów i polskich kolorystów

Magdalena Mroczka, Dekoracje kufli gdańskich w XVII i XVIII wieku

Dominik Tarnowski, Między tym co męskie, a tym co kobiece, coincidentia oppositorum, w twórczości Jacka Malczewskiego. Spojrzenie na twórczość z pozycji psychologii analitycznej Carla Gustava Junga i krytyki feministycznej 

Ostatnio modyfikowane: 04.07.2011