Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr hab. Kruka

Prace powstałe na seminarium dr hab. Mirosława Piotra Kruka

Seminarium dr hab. Mirosława Piotra Kruka

 

2002:

Angelika Pakizer, Ołtarz świętego Mikołaja w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Beata Berent, Gdański Dwór Artusa na tle rzeźbiarsko-architektonicznej działalności artystycznej rodziny van den Blocków

Katarzyna Trojanowska, Ornamentyka wikińska od IX do XI wieku

Marcin Pierunek, Sztuka wobec zagrożeń. Nurt sztuki krytycznej w polskim środowisku artystycznym lat dziewięćdziesiątych

Anna Pietrzak, Wizerunek kobiety w malarstwie rosyjskim od lat osiemdziesiątych XIX w. do lat dwudziestych XX w.

Maria Szymańska, Baśniowość i fantastyka w grafice niemieckiej lat 1850 –1930

2003:

Karolina Bogusławska, Motyw anioła w obrazowych epitafiach gdańskich (1520 – 1612) na wybranych przykładach

Janusz Borowiec, Motywy figuralne w ornamentyce wikińskiej

Olga Miłogrodzka, Problem sakralnego wyrazu współczesnych wnętrz kościelnych na przykładzie kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku

Dominika Szafrańska, Widok Gdańska w malarstwie XVI i XVII wieku

2005:

Ewa Bojaruniec, Monografia awersów ruchomych skrzydeł z dużego ołtarza Ferberów z konkatedralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Kamila Jezierewska, Stroje w pięciu cyklach Artura Grottgera

Magdalena Molikiewicz, Obraz Madonny z Dzieciątkiem z Torunia w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie 

Dorota Noetzel, „Kostium francuski” Zamku w Gołuchowie – typowy przykład XIX wiecznej historyzującej przebudowy, czy zupełnie odosobniona, oryginalna kreacja właścicielki

Agnieszka Towliszew, Katedra we Fromborku – dzieje budowy i analogie porównawcze

Dorota Witkowska, Seria dziesięć plag egipskich autorstwa Ewy Łukiewskiej

Anna Zalewska, Tryptyk św. Rodziny z kościoła św. Brygidy w Gdańsku na tle antwerpskiego rynku sztuki XVI wieku

2006:

Patrycja Czepli, Portrety kobiet w malarstwie i fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza

Monika Fibek, „Powrót Syna Marnotrawnego”. Obraz w kaplicy św. Anny przy kościele św. Trójcy w Gdańsku

Agnieszka Wołowicz, Tematy i motywy występujące w sztuce celtyckiej i ich kontynuacje we wczesnym średniowieczu

2007:

Magdalena Grus, Rzeźba pomnikowa w twórczości Franciszka Duszeńki

Dorota Kucharczyk, Dom Meblowy jako przykład zapomnianej architektury modernistycznej w Gdańsku

Michalina Łozińska, Maryja na Majestacie w Kaplicy Świętokrzyskiej katedry na Wawelu

Katarzyna Piotrowska, Obronna cerkiew prawosławna pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej – historia i architektura obiektu

Honorata Szymańska, „Tryptyk z postaciami świętych” Mistrza Pasji Chociwelskiej

Anna Ustarbowska, Twórczość Hanny Nowickiej

Agnieszka Warzocha, Scenografie Mariana Kołodzieja do dwóch inscenizacji sztuki „Tragedyja o bogaczu i łazarzu” Anonima gdańskiego z roku 1968 oraz 2001

Katarzyna Wisłocka, Morski Kościół Misyjny OO Franciszkanów Reformatów p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Gdańsku

2008:

Wiktoria Bieżuńska, Ikonografia sztuki staroobrzędowców w XVII – XIX w. w Polsce

Anna Kwiatkowska, Ikona Matki Boskiej Hodegetrii w kościele OO. Dominikanów p.w. św. Mikołaja w Gdańsku

Marta Modrzejewska, Relikwiarz Św. Korduli – sztuka wikińska i jej ornamentyka w służbie nowej religii

Aleksandra Sakowicz, Historia sopockiego hotelu „Grand” od Kasino – Hotel po Sofitel Grand

Małgorzata Szymańska, Problematyka fundacji artystycznych Piotra Włostowica w odniesieniu do jego relacji z Wszeborowicami

Aleksandra Tatarczuk, Cassone da noze ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle rytuału zaślubin w renesansowych Włoszech

2009:

Hubert Ludomir Bauman, Dawny szpital i kościół św. Ducha w Elblągu

Magdalena Długosz, Predella św. Adriana w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku

Klaudiusz Grabowski, Ikonografia dziecięca ostatniego pokolenia Jagiellonów i Wazów

Marta Sarnowska, Krucyfiks mistyczny z kościoła św. Barbary w Gdańsku

Iga Smoleńska, Twórczość Waldemara Cichonia

Helena Szczepańska, Kopia posążka Swarożyca z Nowego Wieca w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

2010:

Elżbieta Maria Morawiec, Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku

Joanna Zygar, Crucifixus dolorosus z kościoła św. Apostoła w Żmijewie 

2011:

Magdalena Bieńkowska, Chorągiew nagrobna Jana Pawła Działyńskiego jako wizualne świadectwo zasług militis christiani 

Karolina Cenian-Lach, Relikwiarz świętej Barbary z Piaseczna w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie

Magdalena Dębna, Ikonografia Matki Bożej-Źródła Życia (gr. Zoodochos Pigi) – początki i rozprzestrzenianie w krajach prawosławnych w XIV wieku

Dorota Kozak, Obraz tablicowy Ukrzyżowanie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie 

Aleksandra Mańkowska, Stauroteki bizantyńskie jako przykład kultu relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Średniowieczu 

Mira Morawska, Madonna Apokaliptyczna z Chełmży w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie

Paula Stróżyk, Geneza i wzory haftu kaszubskiego w świetle zbiorów tkanin w klasztorach w Żarnowcu i Żukowie

2012:

Natalia Puchalska, Ikona „Spotkanie Melchizedeka z Abrahamem” Jerzego Nowosielskiego w cerkwi greckokatolickiej p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrym Bardzie

Katarzyna Nowakowska, Procesy adaptacyjne budynków sakralnych na potrzeby świeckie, na przykładzie trzech elbląskich kościołów

Marta Krzyżowska, Instrumentarium w sztuce gdańskiej średniowiecznej i nowożytnej

Łukasz Waszkielis, Retabulum Pięknej Madonny z Bazyliki NMP w Gdańsku jako dzieło o tematyce eucharystycznej

Kamil Korytowski, Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła p. w. śś. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie

Sandra Aziewicz, Popularność typu Eleusy w 1. poł. XVII w. na ziemiach Polski i Rusi w granicach dawnej Rzeczypospolitej a problem akcydentalizacji sztuki cerkiewnej na przykładzie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

2013:

Sandra Chmielewska, Zapona ze skarbu średzkiego

Kamila Gizowska, Sztuka sepulkralna Mennonitów na Żuławach Wiślanych w XVII i XIX wieku na przykładzie cmentarza w Stogach Malborskich

Kamila Glazer, Krzyż relikwiarzowy z kościoła św. Jakuba w Toruniu

Barbara Kasprzyk, Przejawy sztuki skandynawskiej na Pomorzu Gdańskim od IX do XI wieku

Sylwia Parais, Architektura obronna w dolinach Dunajca i Popradu, w kontekście mecenatu Kazimierza Wielkiego

Anna Rafalska, Panorama pasyjna w kościele św. Jakuba w Toruniu

2014:

Marta Bajster, „Dzieło w dziele” – Motywy dzieł złotniczych w gdańskim malarstwie tablicowym

Weronika Chełmowska, Duchowni i ich szaty w malarstwie tablicowym Gdańska w średniowieczu oraz u progu czasów nowożytnych

Adrianna Czynka, Piazza del Campo w Sienie na tle innych placów miejskich w Italii średniowiecznej

Ivona Haurash, Stary i Nowy Zamek w Grodnie w kontekście rezydencji królewskich

Magdalena Jędrzejewska, Miniatura inventores musicae z Biblii Płockiej

Marta Kuchta, Styl mudéjar – geneza i rozwój

Natalia Skoczylas, Znaczenie symboliczne zwierząt i ich sposób przedstawienia w wybranych grafikach Martina Schongauera

Karolina Szuta, Zmiany form architektonicznych szczytów kościołów gotyckich w granicach nowożytnych fortyfikacji Gdańsku

Krystyna Włodkowska, Obraz Matki Boskiej Trembowelskiej w kościele św. Katarzyny w Gdańsku

Hubert Zeleszczyk, Analiza drzeworytów z dzieła Hieronymusa Brunshwiga pt. „Liber de arte distillandi simplicia et composita” jako punkt wyjścia do przedstawienia problemu choroby i medycyny w średniowieczu

2015:

Agnieszka Blok, Świątynia projektu Karla Friedricha Schinkla w Lidzbarku Warmińskim i jej adaptacja na cerkiew prawosławną

Katarzyna Kita, Malowidła ścienne Północnej i Południowej ściany Wielkiego Refektarza na Zamku w Malborku

Agnieszka Kutszke, Świadectwa sztuki skandynawskiej na Pomorzu Zachodnim

Aleksandra Krupa, Manifestacja kultu maryjnego w sztuce państwa Zakonu Krzyżackiego

Żaneta Olszewska, Dawny kościół parafialny w Sierakowicach – dzieje, odbudowa i wyposażenie

Dorota Sakowicz, Mozaiki rzymskie z przedstawieniami fauny morskiej z obszarów centralnej Italii

Anna Skruch (Bagińska), Kościół Świętych Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu – Gródku nad Dunajcem – relikty fazy średniowiecznej

Aleksandra Śladewska, Epitafium Jakuba Schadiusa z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

2016:

Weronika Gajewska, Ołtarz św. Barbary w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Marta Cyuńczyk,  Ikonostas w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży

Agnieszka Prusinowska,  Ołtarz Rozesłania Apostołów w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Daniel Rożek,  Kościół świętego Jakuba Większego Apostoła w Ostrowitem koło Chojnic

Patrycja Wójcik,  Kaplica NMP na Zamku Wysokim w Malborku jako adaptacja wzorca Sainte-Chapelle

2017:

Marta Michniewicz, Oude Kerk w Delft: dzieje, architektura i wyposażenie

Iwona Szymichowska, Świadectwa duchowości kartuskiej w architekturze oraz wystroju kolegiaty i klasztoru pw. MNP w Kartuzach

Żaneta Dywicka,  Architektura kościoła (obecnie cerkwi grecko-katolickiej) pw. św. Trójcy w Braniewie

Adrianna Podwika, Zabytki przeszłości Konstantynopola, Jerozolimy i Egiptu w relacjach polskich podróżników od XV do XVII wieku

Teresa Beczyczko, Ewolucja i ikonografia stroju liturgicznego  w sztuce wczesnochrześcijańskiej

Agnieszka Górecka, Architektura kościoła Najświętszego Serca Jezusowego  w Gdańsku Wrzeszczu

2018:

Marta Kardaś, Obraz Matki Bożej Bołszowieckiej

Katarzyna Samotyj, Motyw deptania (łac. calcatio) jako symbol triumfu nad złem w europejskiej sztuce średniowiecznej: geneza i typologia

Patrycja Mroczka, Św. Menas - od rozkwitu do zaniku kultu i jego przejawy w sztuce

Veronika Pavlova, Proces przekształcania świątyń pogańskich starożytnego Rzymu na świątynie chrześcijańskie

Hanna Ścisłowska,  Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Oliwie - dzieje, charakterystyka i geneza formy architektonicznej w świetle analizy porównawczej

Maria Błażko, Cerkiew p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze jako wzór integracji architektury i malarstwa sakralnego

2019:

Justyna Sobotka,  O wykorzystaniu spoliów antycznych w sztuce wczesnośredniowiecznej

 

 

Ostatnio modyfikowane: 19.07.2019