Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr Kalinowskiego

Prace powstałe na seminarium dr Zygmunta Kalinowskiego

Seminarium dr Zygmunta Kalinowskiego

2006:

Joanna Kaszubowska, Proweniencja formy romańskiej fary kościoła św. Mikołaja w Gdańsku

2007:

Aleksandra Badylak, Geneza formy Santa Maria de Naranco

Olga Baron, Geneza formy katedry w Monreale

Aleksandra Juszczyk, Ewolucja funkcji i formy domu pompejańskiego

2008:

Magdalena Cieślak, Wybrane zagadnienia twórczości Agaty Bogackiej

Anna Drewa, Kopuła na Skale w Jerozolimie, geneza i znaczenie formy architektonicznej

Magdalena Kasa, Zależności między liturgią, architekturą, na przykładzie św. Rychariusza w Centuli

Aleksandra Siderczyk, Kościół bet Gijorgis w Lalibeli – geneza formy architektonicznej

2009:

Małgorzata Myć, Qal`at Sem`an: magia, sacrum, władza. Architektura jako narzędzie zawłaszczania świętości w relacjach między władzą cesarską a stylityzmem

2010:

Grażyna Korcz, Źródła popularności przedstawień Jonasza w sztuce wczesnochrześcijańskiej

Sandra Wodzyńska, Hagia Sophia – świadek epoki justyniańskiej 

Ostatnio modyfikowane: 04.07.2011