Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr hab. Kalecińskiego

Prace powstałe na seminarium dr hab. Marcina Kalecińskiego

Seminarium dr hab. Marcina Kalecińskiego

2001:

Alicja Andrzejewska, Kontynuacja i przełom. Malarstwo gdańskie 1630–1660

Ewa Iwanow, Twórczość Hansa Caspara Gockhellera i kamienna rzeźba gdańska drugiej połowy XVII w.

Aleksandra Jaśniewicz, Twórczość religijno-alegoryczna Adolfa Boya

Katarzyna Jokiel, Temat „Sacra Conversazione” w obrazach z kręgu Bonifacia de’Pitati w zbiorach polskich

2002:

Anna Baronowska, Między botaniką a symboliką. Martwe natury kwiatowe szkół północnych XVII i XVIII wieku w zbiorach polskich

Monika Cajc, Tematyka żydowska w malarstwie gdańskim XIX wieku

Monika Grzonkowska, Tematy i motywy antyczne w kamiennych dekoracjach rzeźbiarskich architektury Gdańska XVI – XVIII wieku

Izabela Jastrzembska, Rzymskie sielanki w twórczości Henryka Siemiradzkiego

Małgorzata Kędzierska, Pejzaże włoskie w twórczości malarzy polskich XIX i początku XX wieku

Anna Kozłowska, Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora na tle innych działań happeningowych w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych XX wieku

Anna Miakszyło, Działalność architektoniczna Giuseppe de Sacco w Wielkim Księstwie Litewskim

Anna Turczyn, Ornamentyka w sztuce gdańskiej 1620-1720

Kamila Wielebska, Problematyka ciała i płci w sztuce drugiej połowy XX wieku

Justyna Więcław, Świat multimediów – technika w służbie sztuki

Hanna Wrzesińska, Gdański cech bursztynniczy w XVII wieku

2003:

Agnieszka Dziedzic, Kobieta w twórczości Pietra de Hoocha

Joanna Kryczka, Wizja kobiety w twórczości Franciszka Starowieyskiego

Magdalena Mielnik, Świat zabaw tanecznych w twórczości Antona Möllera

Marcin Mondzelewski, Holenderskie pejzaże marynistyczne XVII wieku w zbiorach gdańskich

Anita Nowacka, Instrumenty jednoczące człowieka z Bogiem. Przedstawienia wizji religijnych w malarstwie i grafice europejskiej XVII w.

Agnieszka Oliwa, „Quidquid agis, prudenter agas et respice in speculo”. Aspekt moralny zwierciadła w malarstwie i grafice Niderlandów XV-XVII wieku rozpatrywany na wybranych przykładach

Magdalena Podgórzak, Sąd Kambyzesa z Dworu Artusa jako exemplum iustitiae

Cezary Wróblewski, Ewolucja renesansowej sztuki ogrodowej na przykładzie ogrodów Medyceuszy

Katarzyna Zielonka, Caritas Mistrza Syna Marnotrawnego w Muzeum Narodowym w Gdańsku na tle ikonografii tematu

2004:

Małgorzata Cywińska, Motywy erotyczne w malarstwie szkoły praskiej na wybranych przykładach ikonografii Wenus

Helena Janek, Recepcja antyku w twórczości rzeźbiarzy włoskich w XIII - XVI wieku

Katarzyna Kotowska, Kpić sobie ze wszystkiego Ach, gdybym potrafił! - Denis Diderot. Ambiwalencja postaci aktora w malarstwie Antoine’a Watteau

2005:

Piotr Adamkowicz, Architektura kościoła pojezuickiego w Dagdzie

Izabela Białobrzeska, Koncepcje interpretacyjne malarstwa Pietera Breugla Starszego na przykładzie tematyki chłopskiej i religijnej

Magdalena Brodewicz, Słowo i obraz w malarstwie freskowym XVIII wieku

Anna Trojanowska, Działalność artystyczna Ignacego Millera na Pomorzu

Joanna Weltrowska, Przedstawienia pięciu zmysłów w XVI i XVII wiecznych niderlandzkich cyklach graficznych

Anna Zielińska, Speculum Veneris. Przedstawienia płatnej miłości w malarstwie i grafice XVII wiecznych Niderlandów

2006:

Karolina Badźmierowska, Sztuka kalwińska w Niderlandach – model teoretyczny i realizacje

Maksymilian Bohenek, Ikonografia cesarzy rzymskich w nowożytnej sztuce europejskiej XVI wieku

Beata Dziubicka, Stół holenderski. Malarstwo holenderskie XVII w. jako dokument z historii zwyczajów kulinarnych

Aleksandra Grzonkowska, Fontanna Neptuna w Gdańsku na tle nowożytnych fontann europejskich

2007:

Magdalena Chyła, Rudolf Freitag – założyciel Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Adrianna Garnik, Tradycja malarstwa europejskiego w twórczości Janusza Janowskiewgo

Magdalena Glaza, Zdzisław Kałędkiewicz Życie i twórczość malarska

Aleksandra Małgorzata Gromnicka, Projekt mebli artystów trójmiejskich w latach 1945-2005

Beata Humeniuk, Wejherowski kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej ufundowany przez Jakuba Wejhera

Maria Kępińska, Wizja baroku i jego artystów w kinie europejskim ostatniego ćwierćwiecza

Małgorzata Marszał, Ornament rokokowy w sztuce gdańskiej

Weronika Panasewicz, Moda ślubna w XX i na początku XXI wieku na Kaszubach i Pomorzu Gdańskim

Ewa Walkowska, Sztuka ogrodowa w Gdańsku w dobie nowożytnej

Anna Wawrzyniak, Życie i twórczość artystyczna Hugona Laseckiego

2008:

Bianka Błuś, Źródła wiedzy o antyku gdańskiego humanisty i artysty XVI w. i początku XVII wieku

2010:

Dilan Abdulla, Malarstwo plafonowe w domach mieszczańskich w XVII wiecznym Gdańsku

Kinga Kędra, Współczesne adaptacje obiektów zabytkowych na przykładzie zamków książąt pomorskich w Szczecinie, Słupsku i Darłowie

Natalia Koryziak, Personifikacje cnót w sztuce Gdańska od XVI do XVIII wieku

Joanna Kot, Chinoiserie w modzie europejskiej XVII i XVIII w.. Analiza zagadnienia na tle zjawiska

Paulina Łuczak, Strój gdańszczan w malarstwie od XVI i początków XVII wieku

Anna Dominika Więckowska, Meblarstwo gdańskie w XVII i XVIII wieku. Analiza mebli z kolekcji Friedricha Bastera i Louisa Bergholda z katalogów domu aukcyjnego Rudolpha Lepkiego w Berlinie

Gabriela Zbirohowska-Kościa, Motyw obelisku w rzeźbie i architekturze Gdańska od XVI do XVIII wieku

2011:

Hanna Adamczak, Zbiór nowożytnych wydań Metamorfoz Owidiusza w Bibliotece PAN w Gdańsku 

Justyna Garstka, Malarstwo portretowe od połowy XVII do początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Rozpoznanie wstępne

Karolina Grynder, Architektura i wnętrza budowli Gdańska w relacjach XVII i XVIII-wiecznych podróżników 

Natasza Kopeć, Wokół zaślubin i narodzin dziecka. Tematy mitologiczne w prywatnym życiu patrycjatu florenckiego w XIV-XVI wieku 

Weronika Kwiatkowski, Ogród Oliwski w kontekście ogrodów angielsko-chińskich 

Alicja Scheffs, Gdańskie przedproża. Geneza – funkcje – forma

Aleksandra Syty, Nowożytne portale domów mieszczańskich Głównego Miasta w Gdańsku

Sasha Valkonauskaya, Sień gdańska w dobie nowożytnej. Zarys problematyki 

2012:

Patrycja Kosela, Treści alegoryczne nagrobków i sarkofagów królewskich w katedrze wawelskiej

Anna Manthey, De picturis et imagnibus saintes Molanusa. Projekt kanonicznego malarstwa nowożytnego czasów kontrreformacji

Paulina Moszczyńska, Porta Orientalis – między Wschodem a Zachodem. Wpływ weneckich kontaktów z Orientem na włoskie sztuki dekoracyjne przedstawiające do roku 1600

Agnieszka Niemc, Kobierce orientalne w nowożytnym malarstwie w Polsce

Justyna Niedziela, Między handlem a kalwinizmem. Specyfika gatunków malarskich w sztuce siedemnastowiecznej Holandii

Magdalena Sobczyk, Muszle i puchary – nautilusy w gabinetach osobliwości. Rozważane na wybranych przykładach z XVI-XVIII wieku

Marta Ciulińska, Ikonografia Ukrzyżowania w sztuce reformacji i kontrreformacji. Rozważania na wybranych przykładach dzieł z Gdańska i okolic

Marta Jedlikowska, Obserwatorium astronomiczne N.M. Wolfa na Biskupiej Górce w Gdańsku

Katarzyna Płażyńska, „Arte de la Pintura” Francisca Pacheco i „Dialogos de la Pintura” Vincente Carducho na tle kultury artystycznej siglo do oro

2013:

Martyna Błaszczyk, Jak Indie ubierały Europę. Tkaniny indyjskie w dobie kolonializmu

Anna Machnij, Treści wanitatywne w sztuce nagrobnej nowożytnego Gdańska

Teresa Lewalska, Wnętrza domu Uphagena i ich artystyczne źródła

Katarzyna Gorzycka, Rekonstrukcja wyposażenia wnętrza kościoła klarysek w Bydgoszczy

Daria Cichowlas, Portrety księcia Józefa Antoniego Poniatowskiego – charakterystyka wizerunku i problemy atrybucyjne

Marta Borowska, Trudny związek polityki i sztuki. Entartete Malerei. Polityczna etiologia malarstwa wynaturzonego w dobie III Rzeszy

Anna Drewniak, Rzeźba ołtarzowa w koreańskiej tradycji buddyzmu zen i jej obecność w Polsce na przykładzie posągu Buddy z Gdańskiego Ośrodka Zen

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 08.06.2016