Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr Delugi

Prace powstałe na seminarium dr Waldemara Delugi

Seminarium dr Waldemara Delugi

2001:

Patrycja Kowańdy, Martwe natury Willema Claesza Hedy w zbiorach polskich

Lech Łopuski, Gdynia dwudziestolecia międzywojennego w obrazach ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Andrzej Trzeciak, Rycina Jana Piotra Norblina w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku

Marcin Jamrógiewicz, Religijny drzeworyt ludowy w Polsce na przykładach wizerunków Maryjnych z teki Łazarskiego 

Ostatnio modyfikowane: 27.06.2011