Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Katarzyna Płonka-Bałus

dr Katarzyna Płonka-Bałus - publikacje

Publikacje (wybór)

Katalogi:

Catalogue of Illuminated Manuscripts and Cuttings from the Czartoryski Library, Part I: The Nertherlands, 15-16 centuries, Kraków 2010.

 

Artykuły:

 1. Średniowieczna książka iluminowana jako przedmiot badań historii sztuki (na przykładzie niderlandzkiego malarstwa książkowego XV w.), [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. Agnieszki Gronek, (seria: Biblioteka Tradycji, nr 140) Collegium Columbinum, Kraków 2015. s. 11-21.

 2. Pomiędzy dewocją, polityką i sztuką. Symbolizm historyczny w malarstwie książkowym w kręgu dworu burgundzkiego w  Niderlandach (ok. 1455–1482), [Between Devotion, Art and Politics. Historical Symbolism in the Book Illumination in the Court of Burgundy (1455-1482)], In Gremium 7, 2013, s. 107- 122.

 3. Średniowieczny manieryzm? Miniatury Mistrza Chronique d’Angleterre (ok. 1470) [w:] Maniera – manieryzm – manieryczność. Materiały LX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Gdańsk 24 - 25 listopad 2011, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2012, s. 63-77. 

 4. O seryjności i inwencji w niderlandzkim malarstwie książkowym końca XVw. [w:] Fides imaginem querens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Kramiszewska,  Lublin 2011, s. 187-199.

 5. Matka Boska z Dzieciątkiem i śpiewającymi aniołami. Miniatura Mistrza Modlitewnika Drezdeńskiego w Bibliotece Czartoryskich [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiąta rocznice urodzin, Kraków 2007, s. 91-111.

 6. Godzina ciemności. O miniaturze pasyjnej z godzinek „Voustre demeure” (Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstchkabinett H 78 B 13/10) [w:] Ad leones. Pamięci Marka Rostworowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2006, s. 159-167.

 7. The “Traite de la forme et devis d’un tournoi” of King Rene d’Anjou from the Princes Czartotryski Library in Cracow, “Polish libraries today”, vol. 6, Biblioteka Narodowa Warszawa 2005, s. 11-19.

 8. On Fifteenth Century Flemish Book Illlumiantion and the Origins of Landscape in Art [w:] Pejzaż- narodziny gatunku 1400 -1600, Materiały sesji naukowej 23-24 X 2003, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 25-41.

 9. David im Gebet. Eine aus dem Gebetbuch Karls V herausgeschinittene Miniatur in Krakau, „Kunstchronik“, Sept./Oct. 2004, s. 445-448.

 10. Psałterz Potockich. Iluminacje rękopisu Biblioteki Narodowej, rkps I 80003 z kolekcji wilanowskiej [w:] Psałterz Potockich z kolekcji wilanowskiej, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2004.

 11. Vita Christi et La Vengeance de la mort Jhesu Christ Nostre Seigneur. Zagadnienia treści, stylu i funkcji miniatur rękopisu 2929 V W Bibliotece Czartoryskich (Ars vetus et nova t. XIV), Kraków 2004.

 12. Motywy martwej natury w iluminatorstwie niderlandzkim XV w. Kilka uwag o artystycznych skutkach sakralizacji przyrody na północ od Alp [w:] Spór o genezę martwej natury, Materiały Sesji Naukowej 25-26 XI 2001, Toruń 2002, s. 51-70.

 13. Vita Christi et La Vengeance de Jhesu Christ Nostre Seigneur. Remarks on the Decoration of a 15th Century Manusrcipt in the Czartoryski Library [w:] “Als ich can”. Liber amicorum in memory of Professor Dr. Maurits Smeyers, ed. B. Cardon, Leuven - Brussel 2002, Bd. 2, 1133-1152.

 14. Pomiędzy koncepcją artysty a funkcją dzieła sztuki. Miniatura ze scenami pasyjnymi w rękopisie Vita Christi w Bibliotece Czartoryskich [w:] Magistro et Amico – amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 505-519.

 15. Grisailles In the Illlumintaed Manuscripts in the time of Dirk Bouts. Technique, Function and Meaning [w:] Bouts Studies. Proceedings of the International Colloquium Leuven 26 - 28 November 1998, Leuven 2002, s. 151-163.

 16. Puławska kolekcja rękopisów iluminowanych Izabeli Czartoryskiej (Katalog wystawy) Muzeum Czartoryskich wrzesień- listopad 2001, Kraków 2001.

 17. Tzw. Modlitewnik Władysława IV Wazy. Metamorfoza średniowiecznych godzinek 2945 II z Biblioteki Czartoryskich [w:] Ars greca - ars latina. Studia dedykowane prof. Annie Różyckiej Bryzek. Kraków 2001, s. 352-364.

 18. Francuski kamiennym posąg Madonny z Dzieciątkiem z wieku XIV w zbiorach Muzeum Narodowego Krakowie, „Folia Historiae Atrium”, XXVIII, 1992, s. 41-55.

 19. Antyfonarz z r. 1397 w bibliotece oo. karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeski przełomu XIV i XV w., „Folia Historiae Atrium”, XXVI, 1991, s. 33-61.

 20. Venustas mundi i pulchritudo Dei. Obraz świata w malarstwie niderlandzkim XV w., [w:] Sztuka a natura . Materiały XXXVIII Sesji Naukowej SHS, Katowice 23-25 listopada 1989, Katowice 1991, s. 113-135.

 

Recenzje:

 1. O trudnej "sztuce widzenia" i czytaniu źródeł. Dwie publikacje o nagrobku króla Władysława Jagiełły w katedrze krakowskiej, "Modus". Prace z historii sztuki, Tom 12/13, 2013, s. 147-159. (Rec. pracy: Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello. Początki odrodzenia w Krakowie. Sztuka, polityka, humanizm / Anna Boczkowska. - Gdańsk, 2011)

Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016