Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Dariusz Konstantynów

dr Dariusz Konstantynow - publikacje

Publikacje

 

Książki

Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych (1858-1860). Z historii życia artystycznego Warszawy połowy XIX wieku, Warszawa 2012, ss. 253

Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 1920-1939, Warszawa 2006 ss. 220 il. czarno-białych 324.

 

Redakcje

Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939. Red. D. Konstantynów, M. Omilanowska, Gdańsk 2012

 

Sława i Zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku. Pod redakcją D. Konstantynowa, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2008

 

Sztuka i władza. Red. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001

 

Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950. Red. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1998

 

Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego 1772-1915. Red. D. Konstantynów, P. Paszkiewicz, Warszawa 1994

 

Artykuły

Wystawa Sztuki Estońskiej (Warszawa – Kraków 1939). Kontekst i recepcja, "Porta Aurea” R. XV:2016, s. 155-202.

 

„Sztuka żydowska”. O jednym z pojęć nacjonalistycznej krytyki artystycznej w Polsce międzywojennej, "Kwartalnik Historii Żydów” 2016, nr 2 (258), s. 475-495.

 

„Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego w Petersburgu i Moskwie (1898), "Biuletyn Historii Sztuki” R. LXXVIII:2016, nr 4, s. 591-621.

 

„Perceived with Hebrew sense and a Hebrew instinct” – „close to the Christian ideal”. Polish art criticism on Maurycy Gottlieb’s „Christ preaching at Capernaum” (1878-1879), "Ikonotheka” R. 25:2015, s. 129-144.

 

"Znakomity malarz i ożywiony najlepszymi chęciami obywatel". Maurycy Gottlieb w oczach prasy polskiej (1877-1880), "Biuletyn Historii Sztuki" R. LXXVI:2014, s. 113-161.

 

Sztuka i artyści w Warszawie połowy XIX wieku, "Biuletyn Historii Sztuki" R. LXXIV:2012, nr 2, s. 233-266.

 

Polsko-łotewskie kontakty artystyczne w latach 30. XX w. Wystawy sztuki polskiej w Rydze (1934) i łotewskiej w Warszawie (1936), "Porta Aurea" 2012, t. 11, s. 265-300,

 

"Wódz - Duch Narodu". Wizerunek Romana Dmowskiego w poświęconych mu wierszach funeralnych, w: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Redaktorzy naukowi W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa 2012, s. 179-195 (seria Metamorfozy społeczne, 4).

 

"I słowo uklękło przed czynem". Obraz Gdyni w poezji dwudziestolecia międzywojennego, w: Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939. Red. naukowa D. Konstantynów, M. Omilanowska, Gdańsk 2012, s. 274-293.

 

Sztuka w międzywojennym Krzemieńcu, w: Kolonia artystyczna w Krzemieńcu nad Ikwą. Opracowanie W. Odorowski, D. Seweryn-Puchalska, katalog wystawy, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2010, s. 11-29.

 

On the Reception of Soviet Art in Poland in the 1930s., “Centropa” 2010, nr 1, s. 31-45.

 

„Gmach dziesięciolecia sztuki polskiej”. Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, „Biuletyn Historii Sztuki” 2009, nr 4, s. 465-500.

 

Żydzi i architektura (z perspektywy polskiego nacjonalizmu lat trzydziestych XX wieku), „Kwartalnik Historii Żydów” 2009, nr 4 (232), s. 411-425.

 

Kariera Franciszka Żmurki, w: Sława i Zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku, Red. D. Konstantynow, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2008, s. 65-100.

 

Dekoracje Dworca Głównego w Warszawie. O sztuce monumentalnej końca lat trzydziestych XX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki” R. LXIX: 2007 nr 1-2 s. 73-106.

 

„Mistrz nasz Matejko” i antysemici, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007 nr 2 (222) s. 164-198.

 

Fotografia w życiu artystycznym międzywojennego Wilna, „Rocznik Historii Sztuki” R. XXXI: 2006 s. 115-124.

 

Sztuka i „geniusz merkantylizmu”. O warszawskim Salonie Sztuk Pięknych Józefa Ungra (1879-1882), w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005 s. 373-381.

 

Apoteoza idei obronności państwa” na ekranie: Płomienne serca Romualda Gantkowskiego (1937), w: Sztuka i władza. Red. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001, s. 157-170.

 

El Obreo y la mujer de la granja colectiva de Vera Mukhina, 1937, „Historia, Antropologia y Feutes Orales” [Barcelona], 2001, vol. 26 s. 23-36.

 

Wystawy 'Pochodni Nerona' Henryka Siemiradzkiego w Petersburgu (1877) i Moskwie (1879), „Biuletyn Historii Sztuki” R. LXII: 2000 nr 3-4 s. 437-460.

 

„The most responsible sculpture of the last twenty years”: Vera Mukhina's The Worker and Collective-Farm Woman (1937), w: Art and Politics. Ed. F. Ames-Lewis, P. Paszkiewicz, Warsaw 1999 s. 141-152.

 

„Drogi sztuki współczesnej i ruskie malarstwo ikonowe”. Wokół wczesnych poglądów Nikołaja Punina, „Biuletyn Historii Sztuki” R. LX: 1998 nr 1-2 s. 103-120.

 

Wileński „Cech św. Łukasza” (1927-1933) i jego ideologia, w: Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950. Red. D. Konstantynów, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 1998 s. 199-209.

 

Light from the North. The reception of Scandinavian Art. in the Circle of Russian Modernists, w: Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. Ed. P. Paszkiewicz, Warsaw 1996 s. 169-185.

 

„Pictor classicus sum”. O autoportrecie Aleksandra Jakowlewa (1917), w: Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku. Red. M. Kitowska-Łysiak, P. Kosiewski, Lublin 1996 s. 85-103.

 

„Światło z Północy”. Recepcja sztuki skandynawskiej w kręgu rosyjskich modernistów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” R. L: 1996 nr 3-4 s. 162-170.

 

„Dziecię Apollina” epoki pozytywizmu, w: Życie artysty. Problemy biografiki artystycznej. Red. M. Poprzęcka, Warszawa 1995 s. 141-153.

 

Polityczne uwarunkowania recepcji wystaw malarstwa rosyjskiego w Warszawie w 2. połowie XIX wieku, w: Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego 1772-1915. Red. D. Konstantynów, P. Paszkiewicz, Warszawa 1994 s. 203-222.

 

Vilniaus „Sv. Luko cechas” (1927-1933): veikla ir ideologija, „Menotyra. Studies of Art. Iskusstwowiedienije” [Wilno], 1994 nr 2 s. 102-106.

 

„Czego uczą ikony?” Rosyjska krytyka artystyczna lat dziesiątych XX w. wobec tradycji ruskiego malarstwa ikonowego, w: Przed Wielkim Jutrem. Sztuka 1905-1918, Warszawa 1993 s. 227-237.

 

Petersburskie lata Ludomira Sleńdzińskiego i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, w: Między Polską a światem. Red. M. Morka, P. Paszkiewicz, Warszawa 1993 s. 128-132.

 

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Wilnie, „Biuletyn Historii Sztuki” R. LVI: 1993 nr 2-3 s. 103-120.

 

Prie „Vilniaus Mokyklos” menines ideologijos saltiniu. Ludomiro Slendzinskio metai Peterburge, „Krantai. Meno kulturos žurnalas” [Wilno] 1992 nr 40/42 s. 13-16. 

Ostatnio modyfikowane: 07.05.2017