Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Małgorzata Omilanowska

dr hab. Małgorzata Omilanowska - publikacje

Publikacje (wybór)

 

Książki

 

Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, Warszawa 2011

 

Architekt Stefan Szyller, Warszawa 2008

 

Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004.

 

Atlas zabytków architektury w Polsce (współautorstwo), Warszawa 2001.

 

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. X, z. 20, Pułtusk i okolice, Warszawa 1999; t. III, z. 4, - Łańcut i okolice Warszawa 1994 (współautorstwo).

 

Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego, Warszawa 1991

 

Artykuły

 1. Szafa gruszka z komnat z pałacu w Łańcucie (współautor Jakub Sito), [w:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka i in., Warszawa 2015, s. 162-168.
 2. Form Follows Freedom, [w:] Form Follows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+, ed. Jacek Purchla, Janusz Sepioł, Kraków 2015, s. 4-9.
 3. Polish Architects Studying In Berlin In The Nineteenth Century, [w:] Poland and Artistic Culture of Western Europe 14th – 20th Century, ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Lech Sokół, seria: Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, vol. 6, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014, s. 351-375.
 4. Das Marienheiligtum in Licheń. Seine Architektur und Kunst als Instrument einer historischen, religiosen und nationalen Identifikation im postkommunistischen Polen, [w:] Maria in der Krise. Kulturpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa, Hg. Agnieszka Gąsior, seria: Visuelle Geschitskultur, Bd. 10, Köln-Wemar-Wien 2014, s. 315-329.
 5. „Polish Room” na Uniwersytecie w Pittsburgu i rola polskiego konsulatu w tej realizacji, [w:] Sztuka i dyplomacja: związki sztuki i polskiej dyplomacji w okresie nowożytnym, red. Monika-Kuhnke, Warszawa 2013, s. 193-206.
 6. (Współautor Hubert Bilewicz), Architektura, polityka, tożsamość. Z badań nad karierami polskich wychowanków rosyjskich uczelni architektonicznych w XIX i na początku XX wieku (casus Józefa Padlewskiego), [w:] Polska-Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku, red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash i Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Warszawa-Toruń 2013, s. 293-305.
 7. Herbert Boehm architekt miejski Gotenhafen i jego działalność w Gdyni w latach 1941-145, „Porta Aurea” 2012, s. 288-302.
 8. Pałac Kultury i Nauki oraz Plac Defilad w Warszawie. Doświadczenie posttotalitarne czy postkolonialne?, [w:] Perspektywa (post)kolonialna w kulturze, red. Ewa Partyga, Joanna M. Sosnowska, Tadeusz Zadrożny, seria: Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN. Teatr. Sztuka. Kultura, t. 4, Warszawa 2012 s. 146-164
 9. Stanisława Witkiewicza lato w Połądze i tegoż konsekwencje artystyczne, [w:] Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice, red. Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2012, s. 305-319 i s. XXVII-XXVIII.
 10. Propagadna wizulana “Polski morskiej”, [w:] Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, red. Dariusz Konstantynów i Małgorzata Omilanowska, Gdańsk 2012, s. 8-17.
 11. The Baltic’s Edge: Architecture and Art in the Serice of Polish Maritime Policy, 1918-1939, [w:] Art and Identity at the Water’s Edge, ed. Tricia Cusack, (wyd. Ashgate) Farnham 2012, s. 37-52.
 12. „Kwiaty PRL-u”. Ekspresyjny nurt awangardy socmodernizmu w polskiej architekturze początku lat sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, red. Anna Kiełczowska, Maria Porajska-Hałka, Warszawa 2012, s. 53-61.
 13. Kremacja w kulturze europejskiej doby nowoczesnej a gdańskie krematorium przy dawnej drodze Świętomichalskiej (ul. Traugutta) w Gdańsku, [w:] Nekropolie Pomorza, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2011, s. 309-324.
 14. Das Danziger Haus auf der Pfaueninsel. Ein gotisches Bürgerhaus zwischen klassizistischer Translokation und modernem Neubau, [współautor Edmund Kizik], [w:] Werk und Rezeption. Architektur und ihre Ausstattung. Festschrift Ernst Badstübner zum 80. Geburtstag (= Studien zur Backsteinarchitektur, Bd. 10), red. Tobias Kunz und Dirk Schumann, Berlin 2001, s. 403-418 / Wędrująca kamienica. Kilka uwag o translokacji i skopiowaniu kamienicy gotyckiej przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku w świetle źródeł archiwalnych, [współautor Edmund Kizik], „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” 10.2011, s. 80-104.
 15. Początki kąpieli morskich w Europie, [w:] Morze nasze i nie nasze, red. Piotr Kurpiewski i Tadeusz Stegner, Gdańsk 2011, s. 47-59.
 16. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, [współautorstwo Jacek Friedrich], [w:] Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, 19-21 listopada 2009, red. Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder, Tadeusz J. Żuchowski, Warszawa 2010 [faktyczny rok wydania 2011], s. 261-266.
 17. Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie wizualnej identyfikacji państwa morskiego (1918-1939), [w:] Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939, red. Andrzej Szczerski, Warszawa 2011, s. 126-175.
 18. Rekonstruktion statt Original – das historische Zentrum von Warschau, „Informationen zur Raumentwicklung“, 2011, z. ¾, s. 227-236.
 19. Die Holzarchitektur der Ostseebäder und die Wolgaster Actien-Gesellschaft, [w:] Stadtfluchten / Ucieczki z miasta, red. Małgorzata Omilanowska i Beate Störtkuhl, Warszawa 2011, s. 129-145.
 20. Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX wieku, “Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 3, s. 293-334.
 21. Między ostentacją a dewocją. Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego przed pałacem Tyszkiewiczów w Połądze, [w:] Fides imaginem quaerens, red. Aneta Kramiszewska, Lublin 2011, s. 259-272.
 22. Das Bild der Staaten und Hauptstädte Ostmitteleuropas in „visuellen Reiseführern, [w:] Der genormte Blick aufs Fremde Reiseführer in und über Ostmitteleuropa, red. Rudolf Jaworski, Peter Oliver Loew, Christian Pletzing, Wiesbaden 2011, s. 208-213.
 23. Problemy badawcze XIX-wiecznej architektury warszawskiej. Kilka uwag, [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., red. Zbigniew Michalczyk, Andrzej Pieńkos, Michał Wardzyński, Warszawa 2010, s. 213-217.
 24. Polen an der Ostsee. Die Konstruktion einer visuellen Staatsidentität in der Ostseeregion (1918-1939), [w:] Aufbruch und Krise. Die östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg, hg. Beate Störtkuhl, Jens Stüben, Tobias Weger, München 2010, s. 35-53.
 25. Przystanek Palestyna. Działalność architektów Żydów wykształconych w środowisku warszawskim, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2010, nr 3 (235), s. 326-344.
 26. Views of Warsaw by Bernardo Bellotto called Canaletto and their Role in the Reconstruction of Warsaw’s Monuments, “Vana Tallin” XXI (XXV). Modus Vivendi III, Tallin 2010, s. 118-136.
 27. Los mercados cubiertos en Escandinavia, Rusia y Europa central y del Este, [w:] Crear ciudad a través de los mercados. Europa, siglos XIX y XX, ed. Manuel Guàrdia i José luis Oyón, Barcelona 2010, s. 401-430.
 28. Eduard André i jego realizacje ogrodowe w Polsce i na Litwie, "Rocznik Historii Sztuki", 34. 2009 [wydane 2010], s.199-237.
 29. Post-totalitarian and post-colonial experience. The Palace of Culture and Science and Defilad Square in Warsaw, [w:] The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imagery, ed. Alfrun Kliemens/Marina Dmitrieva, Berlin 2010, s. 120-139.
 30. Polish Architects from the St. Petersburg Academy of Architecture and the Institute of Civil Engineers, “Centropa” 2010, nr 1, s. 14-30.
 31. Ostseebad Palanga in den Jahren 1870-1918 und ihre Bäderarchitektur, [w:] Seebäder an der Ostsee im 19. und 20. Jahrhundert, red. Olga Kurilo, München 2009, s. 201-222.
 32. Cesarz Wilhelm II i jego inicjatywy architektoniczne na wschodnich rubieżach cesarstwa niemieckiego, [w:] Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin. Toruń 13-15 listopada 2008, red. E. Pilecka i K. Kluczwajd, Warszawa 2009, s. 245-265.
 33. Polandon the Baltic. Sea Spas as Means to Establish Visual Identity of the State at the Seaside (1918-1939), [w:] Resorting to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside, Leeds 2009 [bezpaginacyjna e-książka]
 34. The Question of National and Regional Identity on the Example of Polish and German Interpretations of Gdansk Architecture in the 19th and 20th Centuries, “Acta Historiae Artium” [Academiae Scientiarium Hungaricae], T. XLIX, 2008, s. 294-303.
 35. Dylematy rewaloryzacji architektury modernistycznej, Definiowanie modernizmu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka”, Z. 15, red. P. Marciniak, G. Klause, Poznań 2008, s. 235-243.
 36. Architektura Gdańska lat 1871-1914; gdańska czy(li) nieniecka? [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kraków 8-10 XI 2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008, s. 169-184.
 37. Sanktuarium Maryjne w Licheniu: jego architektura i sztuka jako instrument identyfikacji historycznej religijnej i narodowej w postkomunistycznej Polsce, „Konteksty”, 2008, LXIII, nr 2, s. 129-139.
 38. Łaźnia publiczna i szkolna przy ul. Jaskółczej na Dolnym Mieście/The Public and School Baths in Jaskółcza Street in the Lower Town, [w:] Łaźnia. Architektura, sztuka i historia/Laznia – the Bathhouse. Architecture, Art and History, red. P. Leszkowicz, Gdańsk 2008, s. 42-51.
 39. Das Frühwerk von Walter Gropius in Hinterpommern, [w:] Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung, red. B. Pusback i J. Skuratowicz, Warszawa 2007, s. 133-149.
 40. Architektura pawilonu polskiego w oczach krytyków i historyków sztuki, [w:] Wystawa paryska 1925, red. J. Sosnowska, Warszawa 2007, s. 158-167.
 41. The Application of Iron Construction in 19th Century Warsaw Architecture, “Centropa” 2007, vol. 7, nr 3, p. 213-226.
 42. Projekty Franza Schwechtena, Édouarda André i Stanisława Witkiewicza dla Połągi, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2006, nr 2, s. 197-225. Wersja litewska Franzo Schwechteno, Édouardo André ir Stanisławo Witkiewicziaus projektaji Palangoje, „Lietuvos dailės muziejaus metraštis”, 9, Vilnius, 2007, s. 86-120.
 43. Działalność polskich architektów w Cesarstwie Rosyjskim w XIX i początku XX wieku, „Pinakotheke” (Moskwa), 20-21, 2005, (wersja pol. i ros.), s. 76-85.
 44. Polscy architekci w uczelniach petersburskich w latach 1814-1918, "Biuletyn Historii Sztuki", 2004, nr 3-4, s. 351-373.
 45. „Wie der märchenhafte Phönix aus der Asche werden sie auferstehen“. Haltungen zum Wiederaufbau und zur Restaurierung von Baudenkmälern in Polen in den Jahren 1915-1925, [w:] Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, red. A. Langer, Warszawa 2004, s. 79-91.
 46. The Impact of 19th century politics on the system of architectural education, [w:] Art and Politics, ed. F. Ames-Lewis, P. Paszkiewicz, Warszawa 1999, s. 87-94.
 47. Dwa polskie projekty M.H. Baillie Scotta, „Rocznik Historii Sztuki”, R XXII, Warszawa 1996, s. 139-151.
 48. Searching for a National Style in Polish Architecture at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century, [w:] Art and National Dream. Ed. N. Gordon Bowe, Dublin 1993, s. 99-116.

 

Ostatnio modyfikowane: 19.04.2016