Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Beata Purc-Stępniak

dr Beata Purs-Stępniak - publikacje

Publikacje (wybór) 

Książki:

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga - między uczoną teologią  a pobożną filozofią. Idea zwierciadła w malarstwie europejskim XV - XVI wieku, Kraków 2012 T. 1 ISBN 978-83-7624-034-3 T. 2 ISBN 978-83-7624-038-1

Kula jako symbol Vanitas w malarstwie europejskim XVII wieku, Gdańsk 2005.

Stanisław Hiszpański (1904-1975). Malarstwo, grafika, rysunek, Gdańsk 1998.

 

Artykuły:

 1. Michelangelo di Pace zwany del Campidoglio (ok. 1610-1670). Martwa natura z owocami z kolekcji hrabiów Sierakowskich z Waplewa, [w:] "Gdańskie Studia Muzealne", nr. 8, Gdańsk 2015, s. 214-224.
 2. Szkic olejny do fresku Apoteoza Marii Martina Knollera (1725-1804). Przykład południowo-niemieckiego malarstwa plafonowego XVIII wieku, [w:] "Gdańskie Studia Muzealne", nr. 8, Gdańsk 2015, s. 198-213.
 3. W poszukiwaniu upodobań kolekcjonerskich hrabiów Sierakowskich z Waplewa. Dwa obrazy z kolekcji?, [w:] "Gdańskie Studia Muzealne", 8, Gdańsk 2015, s. 180-197.
 4. Sekcje zwłok i demonstracje medyczne w malarstwie i grafice europejskiej od XVI do XVIII wieku, [w:] Joachim Oelhaf i jego następcy, pod red. Adama Szarszewskiego i Bartłomieja Sieka. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2013,  s. 111-139.
 5. Brama Raju w tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga,   [w:] Fides ex visu III. U drzwi Twoich, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2013, s. 121-150.
 6. Gdzie znaleźć piekło? Jacob Isaacszoon Swanenburgh, Eneasz i Sybilla w świecie podziemnym (Łódź Charona), „ Art. & Business”, 5/2012, (257), s. 136-138, ISSN 0867-3160
 7. Rembrandt, rozpoznania. Dzieła malarzy holenderskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i ich związek z Rembrandtem, [w:] Rembrandt i krąg jego tradycji, katalog wystawy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, oprac. Beata Purc-Stępniak, Kalina Zabuska, Grażyna Zinówko, Bydgoszcz 2010, ss. 31-56. ISBN 83-86580-68-2
 8. Obrazy wnętrz kościelnych w galerii malarstwa niderlandzkiego Muzeum Narodowego w Gdańsku, [w:] „Porta Aurea”. Rocznik Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 7, (2009), ss. 210-266.
 9. Sztuka Niderlandzka, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XIII, Lublin 2009.
 10. Lwy zła - lwy cnoty. Ikonograficzne aspekty obrazowania motywu lwa w sztuce nowożytnej, [w:] Lwy w Heraldyce i w sztuce europejskiej, Międzynarodowa konferencja historyczna, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Fundacje Współpracy Wspólnota Gdańska - 23 października 2008, Gdańsk 2008, ss. 5-19.
 11. Woda śmierci – woda życia. Moc i potęga wody w malarstwie europejskim od XV do XVII wieku (Water of death - Water of life. The power and force of Water in European Painting of XV-XVII century), [w:] Obraz i żywioły, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2008, ss. 253-374.
 12. Bogaty świat zwierząt, [w]Malarstwo flamandzkie doby Rubens, Van Dyck, Jordaens... 1608-1678, red. Antoni Ziemba, Warszawa 2007
 13. Królestwo Flory i Cerrery. Nauka moralna natury. Kwiaty i owoce, [w]Malarstwo flamandzkie doby Rubens, Van Dyck, Jordaens... 1608-1678, red. Antoni Ziemba, Warszawa 2007.
 14. Muzyczny koncept w nowożytnym malarstwie niderlandzkim, [w:] Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce Europejskiej od XV do pocz. XX wieku, red. Beata Purc-Stępniak, Antoni Chodyński, Gdańsk 2007, s. 114-132.
 15. Ein Bild hören. Musik in der Europäischen Kunst vom 15. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, [w:] Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce Europejskiej od XV do pocz. XX wieku, Gdańsk 2007, s. 596-623.
 16. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jego geneza i funkcja w strukturze i kulturze miasta, [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 85 (2006), s. 49-67.
 17. Treści ideowe w obrazach wnętrz kościelnych. Kilka uwag o obrazie Cornelisa de Mana Wnętrze Starego Kościoła w Delft, Roczniki Humanistyczne”, LII, 2004, druk 2006, 4, s. 301-343.
 18. Seascapes in Northern European Painting from the 16th to mid 19th century, [w:] Obraz i przyroda, Materiały z Konferencji Ogólnopolskiej Obraz i przyroda Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003, pod red. Małgorzaty Urszuli Mazurczak, Jowity Patyra, Małgorzaty Żak, Lublin 2005, s. 339-362
 19. Woda w malarstwie, [w:] II Międzynarodowe Biennale Sztuki Energia Wody, Katalog wystawy Muzeum Miasta Gdyni i Stowarzyszenie Centrum Transferu Umiejętności, 23.06-15.09.2005 Gdynia, oprac. Barbara Badowska-Widińska, Gdynia 2005, s. 8-10.
 20. Czy w Gdańsku jest obraz Paula Vredemana de Vriesa?, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk i Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Lemgo, Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk 20-21 listopada 2003, Gdańsk 2006, 67-72, 132-138 (także wersja angielska).
 21. Czy w Gdańsku jest obraz Paula Vredemana de Vriesa?, [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vriesa, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk i Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Lemgo, Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk 20-21 listopada 2003, Gdańsk 2006, 67-72, 132-138 (także wersja angielska).
 22. Aspekty ikonograficzne wyobrażeń dziecka w malarstwie niderlandzkim XVI - pocz. XVIII wieku, [w:] Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, Katalog wystawy Muzeum Pałac w Wilanowie (czerwiec-sierpień 2004), Warszawa 2004, s. 20-29, 68, 128-130, 172, 216 (także wersja angielska książki).
 23. Późny Manieryzm w Holandii około. 1600. [w:] Transalpinum.Od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa. Dzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Gdańsku, pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej i Antoniego Ziemby, Warszawa 2004 (także wersja angielska książki), s. 208-213 oraz, s. 134, 136, 164, 218, 266.
 24. Martwa natura z czaszką z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Z badań nad symboliką kuli jako Vanitas, [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci doktor Katarzyny Cieślak, pod red. Jacka Friedricha i Edmunda Kizika, Gdańsk 2003, druk 2004 , s. 279-300.
 25. Śmiejący się Demokryt i płaczący Heraklit. Dwa obrazy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Historia Sztuki XVII, pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2003, s. 321-338.
 26. Homo bulla w malarstwie przedstawiającym „kunstkammery”, s. 79-103, [w:] Rozważania o smaku artystycznym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświeconej pamięci Francisca Halskella, Smak artystyczny i znawstwo sztuki, Toruń 23 – 24 marca 2001, zorganizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod red. Józefa Poklewskiego i Tomasza F. de Rosset, Toruń 2002, s. 79-103.
 27. Morze jako świat. Obraz morza w malarstwie polskim do pol. XV wieku, [w:] Morze w obrazach artystów polskich XX wieku. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku, Gdańsk 2001, s. 16-22.
 28. Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter. Zürich 1994, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 3-4, R. LVIII, 1996, s. 380-382.

 

Hasła

Gerrit Dou, Staruszka w oknie; Justus van Bentum,   Starzec przy świecy, Kobieta przy kominku…, [w:] Czas, Katalog wystawy Muzeum Narodowe w Kielcach październik 2012-styczeń 2013, pod red. Joanny Mielcarskiej-Kaczmarczyk, Kielce 2012 , s. 149-154 ISBN 978-83-62068-13-5 ISBN 978-83-62642-11-3

Peter Paul Rubens (1577-1640) [w:] Encyklopedia Katolicka, T.XVII, Lublin 2012, s. 367-371

Rembrandt (1606-1669) ]w:] Encyklopedia Katolicka, T.XVI, Lublin 2011, s. 163-166.

Jan Provost (1465-1529) [w:] Encyklopedia Katolicka, T.XV, Lublin 2010.

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 13.06.2016