Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Jacek Kriegseisen

dr Jacek Kriegseisen - publikacje

Publikacje (wybór)

 

Książki

1. Słupskie bursztynnictwo. Wyroby słupskiego cechu bursztynniczego od XVI do początku XX wieku, Słupsk 2002.

2. Złotnictwo słupskie od początku XVI do 1945 roku, Słupsk 2005.

3. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Gdański, 1955–2015. W 60. rocznicę powstania, Gdańsk 2014.

 

Książki redagowane

 1. Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012.
 1. Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI–XVII wieku / Matter of light and flesh. Alabaster in the Netherlandish sculpture of the 16th and 17th centuries, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Jacek Kriegseisen, współpraca Aleksandra Lipińska, Gdańsk 2011.
 1. Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa ze zbiorów Brukenthal National Museum, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Jacek Kriegseisen, Gdańsk 2010.
 1. Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich, Materiały z sesji naukowej Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 18 maja 2007, red. Jacek Kriegseisen, Gdańsk 2009.
 1. „...łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816 / „…zwei Duzend Silberlöffel. Das Haussilber in Danzig 1700–1816, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Dom Uphagena, red. Jacek Kriegseisen, Ewa Barylewska-Szymańska, współpraca Wojciech Szymański, Gdańsk 2007.

 

Artykuły

 1. Die Steinepitaphien der Familie von Platen in der Dorfkirche von Rarfin (Rarwino) in Hinterpommern, [w:] Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpfege. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, Hg. Camilla Badstübner-Kizik, Edmund Kizik, Berlin 2016, s. 89–98.
 2. Reisebesteck angefertigt von Johann Bartolomowicz, einem Goldschmied aus Heilsberg in Ermland, [w:] Helga Matzke, European Silver, Hg. Christina Ntaflou, Fred Matzke, Munich 2016, s. 54–59.
 3. I gioielli etnici polacchi ornate di corallo e la loro “seconda vita”, „OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 10, 2014.
 4. Znaki na srebrze. Na marginesie książki Michała Gradowskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 62, 2014, 1, s. 133–146.
 5. Das Tafelsilber des Danziger Stadtrates. Zwischen Finanzmöglichkeiten und Prestige einer Stadt, „kunsttexte.de”, 2, 2014, Hg. Aleksandra Lipińska, Henrike Haug, Magdalena Bushart.
 6. Avorio e corallo. Statua di San Sebastiano dal convento dei gesuiti a Święta Lipka (Polonia), „OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 8, 2013.
 7. Addenda do katalogu wystawy Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI i XVII w., „Porta Aurea”, 11, 2012 (druk 2013), s. 336–364
 8. Srebrne naczynie w kształcie melona ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przyczynek do kwestii wykorzystania naczyń stołowych dla potrzeb żydowskiego kultu w XVII-XIX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 60, 2012 (druk 2013), 4, s. 539-561.
 9. Il servizio da altare ornato di corallo del tesoro del santuario Mariano do Częstochowa (Polonia), „OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 2013, 7 [http://www.unipa.it/oadi/rivista]
 10. Kunst als Politikinstrument der Stadt. Die Kunstaufträge Danzigs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, [w:] Stadtkultur des sten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19. Jahrhundert / Kultura miast środkowo- i wschodnio-europejskich w późnym średniowieczu i renesansie oraz jej odrodzenie w XIX wieku, (Das Gemeisname Kulturerbe – Wspólne Dziedzictwo, Hg. /red. Małgorzata Omilanowska, Bd. / t. 8), Hg. / red. Marco Bogade, Warszawa 2012 (druk 2013), s. 151–168.
 11. Nowe ustalenia dotyczące złotnictwa oraz znaków miejskich Słupska i Sławna, [w:] Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012, s. 243–254.
 12. Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich, [w:] Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka, 1454–1772. Szkice z dziejów, red. Edmund Kizik, Gdańsk 2012, s. 372–395.
 13. Związki złotników Prus Królewskich z Augsburgiem w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Gdańska, Elbląga i Torunia, [w:] Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. Przemysław Mrozowski, Jerzy Żmudziński, Częstochowa 2012, s. 627–636.
 14. Dom kramarzy w Elblągu i jego wyposażenie w świetle inwentarzy cechowych z lat 1703–1814, „Porta Aurea”, 10, 2011 (druk 2012), s. 65–79.
 15. Europejskie peryferia malarskie. Środowisko elbląskie od końca XVII do trzeciej ćwierci XVIII wieku, „Gdańskie Studia Muzealne”, 7, 2011, s. 61–75.
 16. Małe znakiem wielkiego. Nieznany tłok pieczętny gdańskiego burmistrza Carla Friedricha von Gralatha ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, [w:] Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Kraków 2010, t. 1, s. 435–441, t. 2, il. s. 811–816.
 17. Sztuka w polityce miasta. Zamówienia artystyczne Gdańska w czasach Bartholomäusa Milwitza, [w:] Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Klasztor OO. Karmelitów w Gdańsku dnia 15 maja 2008 roku, red. Edmund Kizik, Gdańsk 2010, s. 56–65.
 18. Kartusze trumienne rodziny von Somnitz w Charbrowie. Przyczynek do nowożytnej kultury funeralnej, „Porta Aurea”, 7/8, 2009, s. 109–130.
 19. Podwójne lub „przebite” znaki warsztatowe na srebrach gdańskich XVIII wieku, [w:] Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich, red. Jacek Kriegseisen, Gdańsk 2009, s. 84–90.
 20. David Häsen – ein unbekannter pommerscher Bildhauer aus dem 18. Jahrhundert, [w:] Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Studien zur Kunstgeschichte Kurlands, (Homburger Gespräche, H. 24), Hg. Lars Olof Larsson, Kiel 2008, s. 97–108. [http://www.martin-carl-adolf-boeckler-stiftung.de/Veroeffentlichungen.htm]
 21. Mauzoleum rodziny von Podewils w Krągu i jego wyposażenie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, (Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXV), red. Józef Poklewski, Toruń 2008, s. 89–113.
 22. Klejnoty Rzeczypospolitej. Przyczynek do dziejów polskich klejnotów koronnych, „Studia Waweliana”, 13, 2007, s. 115–126.
 23. Lexikon der in den Jahren 17001816 in Danzig tätigen Goldschmiede, [w:] „...łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 17001816 / „…zwei Duzend Silberlöffel. Das Haussilber in Danzig 1700–1816, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, red. Jacek Kriegseisen, Ewa Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2007, s. 198–243.
 24. Słownik złotników gdańskich czynnych w latach 1700–1816, [w:] „...łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816 / „…zwei Duzend Silberlöffel. Das Haussilber in Danzig 1700–1816, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Dom Uphagena, red. Jacek Kriegseisen, Ewa Barylewska-Szymańska, współpraca Wojciech Szymański, Gdańsk 2007, s. 155–197.
 25. Die Danziger Goldschmiede in den Jahren 17001816, [w:] „...łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 17001816 / „…zwei Duzend Silberlöffel. Das Haussilber in Danzig 1700–1816, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, red. Jacek Kriegseisen, Ewa Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2007, s. 31–41.
 26. O gdańskich złotnikach w latach 1700–1816, [w:] „...łyżek srebrnych dwa tuziny”. Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816 / „…zwei Duzend Silberlöffel. Das Haussilber in Danzig 1700–1816, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Dom Uphagena, red. Jacek Kriegseisen, Ewa Barylewska-Szymańska, współpraca Wojciech Szymański, Gdańsk 2007, s. 15–28.
 27. Złotnicy w małych miastach województwa pomorskiego od połowy XVI do końca trzeciej ćwierci XVIII wieku, [w:] Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich. Eseje, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Czesława Betlejewska, Gdańsk 2006, s. 80–84.
 28. Złotnictwo elbląskie od XVI do końca XVIII wieku, [w:] Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich. Eseje, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, red. Czesława Betlejewska, Gdańsk 2006, s. 72–79.
 29. Złotnictwo pozacechowe w Elblągu od początku XVII do końca XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, 20, 2006, s. 193–198.
 30. Związki Gdańska i Elbląga z Augsburgiem w XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII wieku, [w:] Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, s. 45–47.
 31. Hafciarz gdański Georg Albert Lange – wykonawca kapy koronacyjnej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, „Teka Komisji Historii Sztuki”, 10, red. Józef Poklewski, Toruń 2005, s. 268–274.
 32. W sprawie kufla ze zbiorów wawelskich autorstwa gdańskiego złotnika Gabriela Wulffa, „Studia Waweliana”, 11/12, 2002/2003 (druk 2004), s. 271–274.
 33. Srebrny serwis stołowy króla Michała Wiśniowieckiego. Przyczynki do biografii i twórczości gdańskiego złotnika Petera von der Rennena, „Studia Waweliana”, 11/12, 2002/2003 (druk 2004), s. 177–187.
 34. Gottfriedt Winholdt (16651709) – nieznany złotnik gdański, [w:] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, red. Jacek Friedrich, Edmund Kizik, Gdańsk 2003, s. 275–277.
 35. Le musée de Zelow, [w:] XVIème Colloque „Musees Protestants”, 11éme Rencontre Européenne du 27 Avril au 1er Mai 2001, Telč et Velká Lhota, République tchèque, De Jan Hus à nos jours. Une mémoire vivante – un musée en création / Von Jan Hus bis heute. Lebendige Geschichte – ein Museum im Entstehen, b.m.w. [2002], s. 104–105.
 36. Epitafium Anny księżnej von Croy und Arschott w dawnym kościele zamkowym w Słupsku. Datowanie i program treściowo-artystyczny, „Barok”, 13, 2000, s. 165–175.

 

Recenzje

 1. Aleksandra J. Kasprzak, Złotnicy lubelscy. Mistrzowie, czeladnicy i uczniowie wzmiankowani w aktach cechowych od XVI do 1. połowy XVIII wieku, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011, s. 295, il. nlb. 5, „Biuletyn Historii Sztuki”, 74, 2012 (druk 2013), 3–4, s. 747–751.
 2. Andrea Langer, Die Gnadenkirche „Zum Kreuz Christi” in Hirschberg. Zum protestantischen Kirchenbau Schlesiens im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2003, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E. V., Leipzig, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, vol. 13, 201 pp., source appendix, bibliography, index of geographical and personal names, 154 ill. (including those in color), „Acta Poloniae Historica”, 93, 2006, s. 215–217.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2016