Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Marcin Kaleciński

dr Marcin Kaleciński - publikacje

Publikacje (wybór)

 

Książki:

Mity Gdańska. Antyk w sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011.

Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999.

 

Katalogi wystaw:

Virtus et splendor. Sztuka w życiu Włochów XIV-XVII w. Wystawa ze zbiorów Ks.
Czartoryskich
, kat. wystawy, red. Marcin Kaleciński, Gdańsk 2013.

 

Artykuły:

 1. Relacje artystyczne Italii i Gdańska [w:] Relacje artystyczne i kulturalne
  między Italią a Polską w dobie nowożytnej
  , red. Albert Boesten-Stengel, Sławomir Cendrowski, Warszawa 2016, s. 25-47.
 2. All'antica / all'italiana. Nagrobek Nathaniela Schrödera w kościele św. Jana w Gdańsku, [w:] Kościół św. Jana w Gdańsku: w kręgu kultury sepulkralnej, red. Jakub Szczepański, Gdańsk 2012, s. 53-61.
 3. Uwagi o malarstwie religijnym Andreasa Stecha, „Aurea Porta”, 9, 2010, s. 134-151.
 4. Gdańskie czytanie Liwiusza i Owidiusza. Cykl obrazów Mistrza Georga w Dworze Artusa, „Aurea Porta”, 7/8, 2009, s. 132-160.
 5. Polihymnia Hendricka III van Cleve a antyczne źródła nowożytnej ikonografii muz, “Ikonotheka”, 17, 2004, s. 49-66.
 6. Rafael i malarstwo środkowych Włoch w pierwszej połowie XVI w. w zbiorach polskich, [w:] Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy, red. Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik, Toruń 2003, s. 325-342.
 7. Martwe natury w typie trompe l'oeil na zamku w Olesku, [w:] Spór o genezę martwej natury, red. Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik, Toruń 2001, s. 217-227.
 8. Antyprotestanckie aspekty malarstwa potrydenckiego, [w:] Sztuka a dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Materiały sesji SHS, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 78-91.
 9. Wzory graficzne malarstwa Iwana Rutkowicza i Jowy Kondzelewicza , [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Materiały sesji naukowej KUL, red. Jerzy Lileyko, Lublin 2000, s. 112-121.
 10. Oblicza historyzmu w malarstwie Rzymu i Bolonii w 1580-1615, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XXIV (1999), s. 47-95.
 11. Malarstwo weneckie w zbiorach kościelnych w Polsce, [w:] Malarstwo weneckie 1500-1750, red. Sebastian Dudzik, Krystyna Zielińska-Melkowska, Toruń 1999.
 12. Idee imitatio i renovatio ok. 1500 na przykładzie nieznanego dzieła Maestro di Tondo Borghese, “Modus”, Prace z historii sztuki, t. I (1999), s. 31-44.
 13. Mary Magdalen at the Tomb of Christ”. An unknown work of Antiveduto Gramatica at the Visitation Convent in Cracow, „Bulletin du Musée National de Varsovie”, XXXVII 1996, n. 3-4, s.154-165.
Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016