Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Dariusz Konstantynów

Wstęp do historii sztuki (wykład)

Wstęp do historii sztuki (wykład)

Prowadzący: dr Dariusz Konstantynow

Tematem zajęć jest życie artystyczne i jego instytucje prezentowane w historycznym rozwoju. W toku wykładu studenci zostaną zapoznani z następującymi problemami:

- kształtowanie się środowisk artystycznych

- pozycja społeczna artysty

- edukacja artystyczna

- organizacje artystyczne, ich typologia i historia

- wystawy sztuki

- dzieje krytyki artystycznej jako instytucji życia artystycznego

- mecenat artystyczny, jego historia i formy

Powyższe problemy prezentowane są na wybranych, najbardziej charakterystycznych przykładach, obrazujących przemiany omawianych zagadnień. Przedstawiany na wykładzie materiał obejmuje sztukę powszechną i polską. Zjawiska zachodzące w sztuce polskiej omawiane są w ścisłym powiązaniu z kontekstem europejskim, aczkolwiek w ujęciu rozszerzonym 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011