Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Friedrich

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie 

Prowadzący: dr Jacek Friedrich

W ramach seminarium podejmowane są tematy z zakresu sztuki nowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki lokalnej – Gdańska i Pomorza. Zasadą jest podejmowanie przez seminarzystów tematów oryginalnych, dotąd nie podjętych, bądź opracowanych w sposób niezadowalający. Seminarium ma więc przygotować studentów do samodzielnej pracy badawczej w oparciu o kwerendy archiwalne i prasowe, niekiedy także relacje ustne. Ponadto, co oczywiste, ma służyć wypracowaniu umiejętności ujmowania zagadnień lokalnych w szerszym kontekście historycznoartystycznym oraz ujmowania wyników własnych badań w stosownej formie pisemnej. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011