Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Friedrich

Warsztat badawczy historyka sztuki (konwersatorium)

Warsztat badawczy historyka sztuki (konwersatorium)

Prowadzący: dr Jacek Friedrich

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z różnymi formami wypowiedzi pisemnych w obrębie historii sztuki i przygotowanie do samodzielnego podejmowania różnorodnych zadań w tym zakresie. Na początku studenci na przykładzie zróżnicowanych gatunkowo tekstów dotyczących jednego wybranego zagadnienia zapoznają się biernie z omawianą materią. Następnie teksty te rozpatrywane są pod kątem sposobu prezentowania materiału, jego analizy i interpretacji oraz języka i technik narracyjnych w zależności od charakteru wypowiedzi. Wreszcie studenci na podstawie wskazówek przekazanych w toku zajęć podejmują samodzielne próby w następującym zakresie:

  • nota w katalogu wystawy
  • biogram w słowniku
  • wstęp do publikacji zbiorowej
  • fragment artykułu naukowego
  • krótki esej
  • recenzja
  • polemika
  •  tekst popularnonaukowy/publikacja muzealna dla dzieci
Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011