Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Friedrich

Sztuka gdańska (wykład)

Sztuka gdańska (wykład)

Prowadzący: dr Jacek Friedrich

Wykład obejmuje dzieje sztuki i architektury tworzonej w Gdańsku od średniowiecza do XX wieku ze szczególnym naciskiem na sztukę i architekturę późnośredniowieczną i nowożytną. Zajęcia odbywają się w formie wykładu ilustrowanego przezroczami, jednak ważnym elementem wykładu są również zajęcia prowadzone bezpośrednio przy zabytkach sztuki gdańskiej. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011