Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Joanna Sosnowska

Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką (wykład)

Metodologia historii sztuki i historia badań nad sztuką (wykład)

Prowadzący: dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UG

Wykład ma zaznajomić z historią metod badawczych w historii sztuki od chwili jej powstania w XVIII wieku oraz z najnowszymi metodologiami w tej dziedzinie. Omawiane są między innymi takie zagadnienia jak znawstwo i jego przeciwnicy, Alois Riegl i szkoła wiedeńska, ikonografia i ikonologia, teorie marksistowskie, psychoanaliza, strukturalizm i semiologia, feminizm, postmodernizm, fenomenologiczne podstawy badań hermeneutycznych, antropologia obrazu, postkolonializm. W drugim semestrze nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie teorii - przykłady konkretnych interpretacji. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011