Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Małgorzata Omilanowska

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie:

Architektura i urbanistyka XIX i XX w.

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

 

Seminarium dotyczy przede wszystkim zagadnień z zakresu architektury i urbanistyki XIX i XX wieku, ale obejmuje także problematykę związaną z życiem artystycznym i szeroko rozumianą ikonosferą w kontekście życia społecznego. Trzy główne wątki podejmowane w ramach prac dyplomowych przygotowywanych pod moim kierunkiem to gdańska architektura czasów pruskich, architektura i sztuka polskiego Wybrzeża w dwudziestoleciu międzywojennym oraz powojenna architektura Gdańska, ale możliwe jest podejmowanie także innych tematów. Udział w seminarium – traktowanym jako poboczne przez dwa semestry na I roku studiów, bądź jako magisterskie przez cztery semestry – uczy pracy naukowej w oparciu o własne badania podstawowe (kwerendy archiwalne i prasowe, sporządzanie dokumentacji zabytku), a także orientowanie się w zasobach literatury fachowej, penetrowanie zasobów bibliotek cyfrowych itp. po analizę i interpretację. 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013