Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Małgorzata Omilanowska

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej - architektura (wykład)

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej - architektura (wykład)

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

 

Wykłady mają charakter problemowy i nie obejmują wszystkich zagadnień będących przedmiotem egzaminu. Są autorskim wyborem najważniejszych kwestii związanych z architekturą i urbanistyką, z uwzględnieniem sztuki ogrodów, od klasycyzmu do współczesności. Zagadnienia związane z architekturą polską prezentowane są w ścisłym powiązaniu ze zjawiskami sztuki europejskiej, a zwłaszcza środkowoeuropejskiej. Wykłady obejmują także zagadnienia związane z architekturą Stanów Zjednoczonych, poza granice Europy wykraczają dopiero w odniesieniu do architektury powojennej. Na wykładach omawiane są m.in. takie zagadnienia, jak np. źródła historyzmu w sztuce XIX wieku, znaczenie Wielkich Wystaw Światowych, dziewiętnastowieczne restauracje zabytków, kształtowanie się edukacji architektonicznej, procesy miastotwórcze, poszukiwania stylu narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej, rola Le Corbusiera i Bauhausu w kształtowaniu awangardy modernistycznej, mistrzowie awangardy architektonicznej 20-lecia międzywojennego, socrealizm, architektura późnego modernizmu w Polsce. 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale