Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Andrzej Woziński

Dzieje rynku sztuki (wykład)

Dzieje rynku sztuki (wykład)

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woziński

 

Zajęcia prezentują dzieje rynku sztuki od starożytności po czasy obecne. Zapoznają w sposób przekrojowy z formami nabywania i produkowania dzieł sztuki, z rolą rozmaitych pośredników pomiędzy artystą a odbiorcą, z finansowymi aspektami twórczości artystycznej. Ukazują narodziny i ewolucję aukcji artystycznych, funkcjonowanie galerii artystycznych, rolę antykwariuszy i marszandów w promowaniu artystów i rozmaitych kierunków artystycznych, funkcję znawców na rynku sztuki. Studenci w trakcie zajęć zostaną zapoznani z czynnikami które miały wpływ na cenę dzieł sztuki, ze zjawiskami fałszerstw, które stanowią nieodłączny element rynku sztuki w przekroju historycznym.... ...

Ostatnio modyfikowane: 29.03.2013