Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Katarzyna Płonka-Bałus

Historia sztuki średniowiecznej 1 (wykład)

Historia sztuki średniowiecznej (wykład)

Prowadzący: dr Katarzyna Płonka-Bałus

Wykład połączony z prezentacją multimedialną omawia dzieje sztuki europejskiej i polskiej od połowy XI do początku XVI w. i wzbogacony jest „monograficznymi” prezentacjami najwybitniejszych dzieł. W semestrze zimowym omówiona zostaje sztuka romańska: architektura i rzeźba architektoniczna francuska, hiszpańska, z terenu Italii, Cesarstwa niemieckiego i Anglii, następnie zaś rzeźba drewnianą, dzieła złotnictwa, malarstwa ściennego i miniaturowego. Osobne miejsce przypada tu polskiej sztuce romańskiej do schyłku XIII wieku i szerzej prezentowanym jej najwybitniejszym przykładom (Drzwi Gnieźnieńskie, rzeźbione kolumny w Strzelnie, posadzka wiślicka, tzw. Złoty Kodeks Pułtuski, patena z Trzemeszna). Dzięki wykładowi studenci zyskują wiedzę w zakresie przemian stylistycznych i podstawowych treści ideowych sztuki średniowiecznej.  

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011