Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Katarzyna Płonka-Bałus

Wstęp do historii sztuki (wykład)

Wstęp do historii sztuki (wykład)

Prowadzący: dr Katarzyna Płonka-Bałus

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z przedmiotem badań naszej dyscypliny, jak również stworzenie teoretycznych podstaw do jej praktycznego uprawiania. Wykład - częściowo informujący, częściowo konwersatoryjny, wspomagany jest prezentacją multimedialną. W semestrze zimowym przewiduje się m.in. przedstawienie definicji i zakresu przedmiotu badań, zarysowanie dziejów pojęcia ”sztuka” (wraz z wnioskami płynącymi z jej historycznie zmiennego rozumienia dla historyka sztuki), zapoznanie studentów z historycznym piśmiennictwem o sztuce, a także prezentację podstawowych metod badawczych oraz dziejów historii sztuki jako dyscypliny naukowej. W semestrze letnim studenci poznają zasady opisu i analizy jako podstawowych narzędzi pracy naukowej, zapoznają się z najważniejszymi technikami sztuk plastycznych oraz uczą się rozpoznawać ornamenty i wykorzystywać je jako pomoc w datowaniu dzieł sztuki. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011