Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Katarzyna Płonka-Bałus

Ikonografia chrześcijańska (wykład)

Ikonografia chrześcijańska (wykład)

Prowadzący: dr Katarzyna Płonka-Bałus

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami ikonografii chrześcijańskiej od starożytności do końca XIX w. W trakcie obficie ilustrowanego wykładu omówione zostaną zagadnienia kształtowania się i ugruntowywania typów i schematów ikonograficznych sztuki chrześcijańskiej późnego antyku i średniowiecza, a następnie modyfikacje, jakim poddano je w okresie reformacji i kontrreformacji. Osobne zagadnienie stanowi ikonografia religijna wieku XIX. Podczas zajęć studenci zapoznają się również kodyfikacjami motywów i schematów ikonograficznych w postaci kompendiów ikonograficznych, traktatów teoretycznych i zarządzeń kościelnych. Wykład łączy charakter informujący (prezentacja materiału) z modelową analizą wybranych tekstów - źródeł literackich oraz dzieł „wzorcowych” dla poszczególnych tematów i rozwiązań ikonograficznych. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011