Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Mirosław Kruk

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej (ćwiczenia)

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej (ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Piotr Kruk

Ćwiczenia mają na celu zaznajomienie studentów z rozmaitymi aspektami badań nad wybranymi problemami sztuki średniowiecznej, na bazie lektur różnych specjalistów w postaci opracowań oraz artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach mediewistycznych. Założeniem jest współpraca studentów w grupach z wykorzystaniem znanych przez nich języków obcych, do czego dostosowany jest zestaw artykułów. Lektury ujmujące problem w różnych kontekstach mają ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem tekstów obcojęzycznych, zaznajomienie się z budowaniem toku wywodu, konstrukcją poprawnego tekstu naukowego oraz jego syntetycznej prezentacji w konfrontacji z wynikami badań ogłoszonymi w innych publikacjach. Mają uczyć systematycznej wypowiedzi z odwołaniem do przedstawionych w artykułach argumentów, w efektem końcowym będą prace pisane, w których zawarte zostaną wnioski końcowe. 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013