Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Beata Purc-Stępniak

Dzieje myśli o sztuce od antyku do XIX wieku (wykład)

Dzieje myśli o sztuce od antyku do XIX wieku (wykład)

Prowadzący: dr Beata Purc-Stępniak

Zakres wykładu obejmuje dzieje europejskiej myśli o sztuce i pięknie od okresu starożytności do końca wieku XIX. Ma za cel zaprezentować rozwój teoretycznej refleksji nad sztuką, jej podstawowymi pojęciami. Przedstawia jakim formom przekształceń zarówno dotyczących treści ideowych jak też formalnym ona podlegała. Wykład daje także ogólny zarys dziejów historii sztuki wśród innych dyscyplin humanistycznych. Niektóre jednak wybrane zagadnienia w miarę potrzeb są rozszerzane (np. stosunek protestantów do sztuki, teoria architektury od starożytności do połowy XVIII wieku, zagadnienia ikonoklazmu, piśmiennictwo o sztuce w Holandii i Francji XVII –XVIII wieku).  

Ostatnio modyfikowane: 08.06.2011Pozostałe artykuły w tym dziale