Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Marcin Kaleciński

Wstęp do historii sztuki (wykład i ćwiczenia)

Wstęp do historii sztuki (wykład i ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. Marcin Kaleciński

Zajęcia stanowią wprowadzenie terminologiczno-metodologiczne w zakres elementarnych zagadnień: definicji i klasyfikacji pojęć sztuka i piękno, miejsca historii sztuki wśród nauk humanistycznych, tematu i treści dzieła sztuki. Wykład obejmuje także podstawowe zagadnienia związane z ikonografią, alegorią, symbolem i emblematyką. Traktując o metodzie pracy historyka sztuki odwołuje się do tzw. I i II historii sztuki. Osobny dział dotyczy dziejów ornamentyki w sztuce europejskiej. Ćwiczenia, skorelowane z wiedzą systematycznie uzyskiwaną na wykładach, skupiają się na praktycznym wdrażania umiejętności opisu dzieła sztuki, z zastosowaniem aplikowanych pojęć, w tym kategorii Wölfflina. To proces żmudny, zwłaszcza wobec zróżnicowanego przygotowania studentów, acz fundamentalny dla prawidłowości dalszego postępowania badawczego. Studenci zdobywają także praktyczną wiedzę z zakresu bibliografii historii sztuki, w tym zapisu bibliograficznego, oraz ornamentyki, datując na jej podstawie dzieła sztuki zgromadzone w gdańskich kościołach.

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013