Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Marcin Kaleciński

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład i ćwiczenia)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (wykład i ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. Marcin Kaleciński

 

Tematem zajęć są wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu nowożytnej sztuki włoskiej i krajów katolickich, w tym sztuki polskiej. Wiedza przekazywana jest problemowo (np. architektura centralna Italii w XV i XVI wieku i jej recepcja, typy iluzjonizmu w malarstwie rzymskim XVII wieku i ich recepcja itp.) W takim ujęciu sztuka w Polsce każdorazowo będzie rozpatrywana jako część dziedzictwa europejskiego, a uzupełniona o analizę specyficznych przejawów staropolskiej kultury artystycznej. Wykładowca kładzie nacisk przede wszystkim na analizę formy i treści, kosztem powszechnie dostępnej wiedzy faktograficznej, w przekonaniu, iż na uniwersyteckim wykładzie student winien uzyskać wiedzę ekskluzywną w ujęciu autorskim, której nie znajdzie choćby w internecie. Na ćwiczeniach studenci w prezentowanych referatach skupiają się na pojedynczych dziełach sztuki, wybieranych jako symptom szerszych zjawisk. Podejmują w nich szczegółowe zagadnienia stylistyczno-ikonograficzne. W ramach ćwiczeń prezentowane są referaty przygotowane w oparciu o literaturę naukową, w tym najnowsze publikacje obcojęzyczne. Dotyczą szczegółowych zagadnień z zakresu dziejów sztuki nowożytnej, w tym zagadnień kształtowania i ewolucji form, ikonografii, mecenatu, kolekcjonerstwa i innych. Multimedialną prezentację referatu poprzedza wprowadzenie wykładowcy, kończy zaś dyskusja i podsumowanie zagadnienia.

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2013