Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Hubert Bilewicz

Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej (ćwiczenia)

Teoretyczne aspekty współczesnej kultury wizualnej (ćwiczenia)

Prowadzący: dr Hubert Bilewicz

 

„Co do mnie, nie lękam się sztuki i nie mam żadnych przesądów…” deklarował przed stuleciem Appolinaire. Współcześnie, wobec nieustannego wieszczenia końca sztuki, jej końca jednak jakoś nie widać, a „straszna sztuka” – jak nazywa przewrotnie swój popularny blog jedna z prominentnych historyczek sztuki – budzi coraz większe zainteresowanie.

Ćwiczenia prowadzone są w formie konwersatoryjnej i dotyczą szeroko rozumianej refleksji nad aktualną kulturą wizualną. Transdyscyplinarne pole problemowe określają: filozofia, historia idei, antropologia kulturowa, historia sztuki, architektury i dizajnu, socjologia i psychologia sztuki, historia obyczajów i współczesna kultura materialna. Celem jest sprowokowanie namysłu nad współczesną ikonosferą, wyostrzenie zmysłu jej krytycznej analizy, rewizja procedur jej interpretacji oraz dekonstrukcji hegemonicznych dyskursów wizualnych. Tradycyjne kompetencje historyka sztuki jako zawodowego obserwatora, zostaną wzbogacone o alternatywne optyki i niekanoniczne sposoby widzenia, zaś jego oczy szeroko otwarte na „inne” obszary wizualności. Co do mnie, nie lękam się sztuki, niemniej zapraszam na zajęcia również tych, którzy się jej lękają.

Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów magisterskich studiów uzupełniających historii sztuki. Zaliczenie przedmiotu kończy się oceną i odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, prezentacji jednego ze wskazanych zagadnień szczegółowych oraz finalnego kolokwium w formie testu faktograficzno-problemowego, obejmującego zakres merytoryczny poszczególnych zajęć i wskazaną bibliografię. 

Ostatnio modyfikowane: 23.06.2016