Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Dariusz Konstantynów

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie:

Historia sztuki nowoczesnej

Prowadzący: dr Dariusz Konstantynow

Seminarium poświęcone sztuce polskiej i powszechnej od drugiej połowy XIX wieku do współczesności, a szczególnie zagadnieniom z zakresu historii życia artystycznego, recepcji dzieł i artystycznych idei, ikonografii, związkom sztuk plastycznych z innymi dziedzinami sztuki i literatury. Zajęcia seminaryjne mają ułatwić studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy pisaniu pracy licencjackiej.

 

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012