Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Dariusz Konstantynów

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej (ćwiczenia)

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej (ćwiczenia)

Prowadzący: dr Dariusz Konstantynow

Celem ćwiczeń jest pogłębienie zdolności krytycznej lektury opracowań historyczno-artystycznych, tekstów teoretycznych i wypowiedzi krytyków sztuki, a także doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł sztuki z uwzględnieniem związanych z nimi problemów z teorii sztuki oraz krytyki artystycznej. Ćwiczenia obejmują dzieje sztuki od końca XVIII do połowy XX wieku. Poszczególne zagadnienia dobierane są tak, by stanowiły dopełnienie lub rozwinięcie problematyki poruszanej przez prowadzącego wykład kursowy z historii sztuki nowoczesnej. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011