Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Friedrich

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej – architektura (wykład)

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej – architektura (wykład)

Prowadzący: dr Jacek Friedrich

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z kluczowymi zjawiskami w dziejach architektury powszechnej (rozumianej jako architektura Zachodu) i polskiej w epoce nowoczesnej (na użytek wykładu przyjmuję, że początek epoki nowoczesnej w architekturze europejskiej wyznacza pojawienie się w Anglii i Francji w XVIII w. formuły neoklasycznej, jej koniec zaś – zakwestionowanie modernistycznego paradygmatu w ostatnich dekadach XX w.). Układ omawianego materiału jest zasadniczo chronologiczny, choć z pewnymi elementami układu problemowego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu ilustrowanego przezroczami. 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2011