Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Małgorzata Omilanowska

Fakultet tematyczny 2012/2013 - semestr letni

Architektura Gdańska od poł. XIV  do połowy XVII w. 

Prowadzący: dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG

Tematem jest architektura okresu największej świetności miasta, która manifestowała  się w takich budynkach jak Ratusz Głównego i Starego Miasta, Wielka i Mała Zbrojownia, bramy miejskie, Dwór Artusa, Kościół Mariacki,   Kościół św. Katarzyny, Wielki Młyn oraz w prywatnych domach patrycjuszowskich. Praca odbywać się będzie różnymi metodami referaty, praca przy obiektach, wykłady, przyswajanie sobie literatury, dyskusja etc.

Ostatnio modyfikowane: 16.05.2013