Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Małgorzata Omilanowska

Wykład monograficzny

Architektura rezydencjonalna Jagiellonów

Prowadzący: dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG

Wykład monograficzny omawia rezydencje Jagiellonów w Europie Środkowej. Ramy chronologiczne wyznaczają panowania Władysława II i Ludwika II w Czechach i na Węgrzech (1471-1526), w Polsce natomiast synów Kazimierza Jagiellończyka – Jana Olbrachta, Aleksandra I i – głównie, Zygmunta Starego. Do poruszanych zagadnień należy zmiana kostiumu stylowego z gotyckiego na renesansowy – chronologia przełomu stylowego, wzajemne przenikanie się obu stylów, ale również kwestia funkcji nowego stylu, wprowadzonego przez świadomy mecenat królewski. Na szerszym tle europejskim patronat architektoniczny Jagiellonów daje się odczytać jako wyraz ikonografii politycznej – ideowej rywalizacji z Habsburgami na polu sztuki. Duża cześć wykładów poświęcona zostanie zamkowi królewskiemu na Wawelu. Jest on tematem aktualnym w związku z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi chronologii budowy i jego twórców, dającymi możliwość prześledzenia najnowszych metod badawczych.

Ostatnio modyfikowane: 11.01.2012