Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Andrzej Woziński

Proseminarium (Rzeźba i malarstwo późnogotyckie)

Proseminarium (Rzeźba i malarstwo późnogotyckie)

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woziński

 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia analizy stylistycznej, datowania, atrybucji, ikonografii, teoretycznej rekonstrukcji fragmentarycznie zachowanych struktur ołtarzowych. Zajęcia uczą zbierania bibliografii na dany temat, krytycznej analizy prac naukowych oraz pisania krótkich tekstów naukowych. Studenci w trakcie roku akademickiego przygotowują trzy prace. Pierwsza jest próbą osadzenia wybranego dzieła w czasie i przestrzeni poprzez porównanie go z innymi pracami, które powstały w podobnym okresie. Druga ma za zadanie analizę ikonografii wybranego dzieła na tle ikonografii tematu, wskazanie źródeł literackich tematu i jego tradycji przedstawieniowej. Trzecia zaś stanowi próbę teoretycznej rekonstrukcji programu, ikonografii bądź struktury formalnej nastawy ołtarzowej w oparciu o zachowane fragmenty, przez odniesienie ich do innych, w całości, bądź w większym stopniu zachowanych nastaw. Na zajęciach poddawane będą analizie opracowania naukowe, co ma służyć wypracowaniu metodyki postępowania badawczego u studentów. 

Ostatnio modyfikowane: 29.03.2013