Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Andrzej Woziński

Muzealnictwo (wykład)

Muzealnictwo (wykład)

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woziński

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami muzeologii i jej dziedzinami: socjologiczną, teoretyczną, stosowaną, a zwłaszcza historyczną, która ukazuje rozwój i ewolucję kolekcjonerstwa oraz zbiorów muzealnych. Na wykładach omawiane są w porządku historycznym najważniejsze typy zbiorów, geneza ich powstania, zasady, którymi kierowano się przy budowania kolekcji i organizowaniu ekspozycji a także ich funkcje, od starożytnych i średniowiecznych skarbców, przez renesansowe kolekcje włoskie (medycejskie we Florencji i papieskie w Rzymie), francuskie (Franciszka I w Fontainebleau), niemieckie (Witelsbachów w Monachium), charakterystyczne dla 2 poł. XVI i XVII w. Kunstkammery łączące zbiory artystyczne z przyrodniczymi i tzw. mirabiliami (Rudolfa II Habsburga w Pradze, Ferdynanda II Habsburga na zamku Ambras pod Innsbrukiem), monarsze kolekcje artystyczne hiszpańskich Habsburgów i króla Anglii Karola I, XIX-wieczne kolekcje publiczne Paryża, Berlina, Monachium do wielkich współczesnych muzeów w Europie i Ameryce Północnej, z uwzględnieniem najważniejszych zbiorów polskich. Zajęcia prezentują także najnowsze trendy w światowym i polskim muzealnictwie, przede wszystkim w zakresie architektury i ekspozycji muzealnej. W trakcie zajęć przewidziane są wyjścia do muzeum, gdzie studenci zapoznani zostaną na konkretnych przykładach z praktycznymi aspektami organizacji ekspozycji (scenariusz, dzieło na ekspozycji, sprzęt ekspozycyjny, oświetlenie, przestrzeń ekspozycji, zabezpieczenia, walory edukacyjne). 

Ostatnio modyfikowane: 29.03.2013