Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Mirosław Kruk

Seminarium licencjackie

Seminarium dyplomowe ze sztuki średniowiecznej

Prowadzący: dr hab. Mirosław Piotr Kruk

Na seminarium podejmowane są tematy z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego średniowiecza europejskiego, jak również wybrane zagadnienia z epok późniejszych, które stanowią kontynuację, czy też nawiązanie do zjawisk artystycznych tego okresu. Istnieje możliwość podejmowania zagadnień z zakresu sztuki ortodoksyjnej bez ograniczeń czasowych. Wybór tematów stanowi wypadkową stopnia ich opracowania, zainteresowań studentów oraz spodziewanych efektów. Są to monografie wybranych dzieł, zjawisk artystycznych bądź studia porównawcze, które pozwalają zastosować właściwą metodę badawczą oraz opanować warsztat pracy. 

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012